Bases concurs de Milacres de Sant Vicent Ferrer

Com és costum i tradició, per Lo Rat Penat i Junta Central Vicentina s’organisa i convoca el Concurs de Milacres de Sant Vicent Ferrer en honor del Patró del Regne de Valéncia, en el patrocini i colaboració de l’Excm. Ajuntament de Valéncia i de l’Excma. Diputació de Valéncia, a celebrar en l’edifici de la ONCE, en Gran Via Ramón y Cajal, 13, de Valéncia, els dies 29, 30 i 31 de març de 2016, a les 15.30 h i a on podran prendre part, en un únic milacre per altar, les Associacions que ho desigen, tant de fòra com de dins de la nostra ciutat. El fallo del jurat es farà públic el dia 1 d’abril, divendres, a les 20.00 h. en la Sala Constantí Llombart de Lo Rat Penat.

PREMIS:

De l’Excma. Diputació de Valéncia:

Primer                       Quadro de Sant Vicent (original)

Segon                      Quadro de Sant Vicent

Tercer                       Quadro de Sant Vicent

Quart                        Quadro de Sant Vicent

Quint                         Quadro de Sant Vicent

Accèssits                    huit accèssits

De l’Associació de Dames

Vicentines:                                       100 €  a cada altar participant.

Del diari “LAS PROVINCIAS”: 150 € al millor original d’un milacre inèdit.

Del diari “LEVANTE – E.M.V.”: 240 €        a la millor direcció

Premi “Excm.  Sr. D. Rafael

Gomez-Ferrer”:                          300 €  i placa al millor adreç escènic.

Premi “Guillem Recio i Peyró” a

la superació de l’Associació

“Ampareumos”:                            50 €  al millor actor o actriu en problemes físics o síquics.

Premis “Ricardo Costa”:            130 €  i diploma al millor actor.

100 €  i diploma al segon millor actor.

                                                       70 €  i diploma al tercer millor actor.

Premis “Encarna Albarracín”:    130 €  i diploma a la millor actriu.

                                                     100 €  i diploma a la segona millor actriu.

70 €  i diploma a la tercera millor actriu.

Premis “LO RAT PENAT”:       130 €  Medalla Dorada al millor Sant Vicent.

  100 € Medalla Argentada al segon millor Sant Vicent.

130 €  Medalla Dorada al chiquet que millor parle la Llengua Valenciana.

 100 €  Medalla Argentada al segon chiquet que li seguixca en mèrits.

130 €  Medalla Dorada a la chiqueta que millor parle la Llengua Valenciana.

                                                     100 €  Medalla Argentada a la segona chiqueta que li seguixca en mèrits.

BASES

Els Milacres han de ser representats per chiquets i chiquetes que no hagen complit els 15 anys en el moment de la representació, ajustant-se a l’interpretació, adreç, ambientació i a la perfecta dicció en llengua valenciana. El Milacre que obtinga el primer premi farà una representació extraordinària del mateix el dissabte dia 9 d’abril, a les 10.30 h, en el Saló d’Actes de l’Ateneu Mercantil de Valéncia, Pl. de l’Ajuntament, i en el qual es farà entrega dels premis obtinguts segons el fallo del Jurat, que serà inapelable, i que s’anunciarà, prèviament, per la prensa i ràdio locals. Els originals que opten al premi LAS PROVINCIAS s’enviaran per triplicat, i en plica tancada, en el nom, direcció i teléfon de l’autor, a la Secretaria de Lo Rat Penat (C/ Trinquet de Cavallers, 9) fins el 21 de març a les 20 hores, dia en que es tancarà l’admissió i l’inscripció del Concurs. La solicitut per a concursar deu de fer-se pels presidents de les Associacions per carta firmada i enviada a mà, per correu, per e-mail secretaria@loratpenat.org o per fax (963912255), fent constar el nom i domicili de l’Altar, títul a representar en els noms de l’autor, del director, dels personages i dels chiquets actuants per orde d’aparició en escena, aixina com les edats dels menuts i teléfon de la persona encarregada a qui poder dirigir-se en cas de dubte.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.