MMVTA_Hortanoticies_concienciacio¦ün_728x90px

Castelló constitueix la comissió urbanística que assessorarà en patrimoni històric i cultural

comissió urbanisme
image-367264

El regidor Rafa Simó explica que aquesta se cerca agilitar la tramitació sense menyscabar la protecció del patrimoni

L’Ajuntament de Castelló ha constituït la Comissió Municipal de Patrimoni Històric i Cultural que s’encarregarà de l’assessorament a l’hora d’atorgar llicències urbanístiques. El regidor d’Ordenació del Territori, Rafa Simó, ha participat en la reunió de constitució d’aquesta comissió “que té un eminent caràcter tècnic i que reprèn les funcions de l’anterior comissió creada a l’empara de l’anterior planejament general i que va deixar de funcionar quan es va anul·lar el PGOU”.

La Comissió Municipal de Patrimoni Històric i Cultural està integrada per tècnics de l’Ajuntament de Castelló, de la Conselleria de Cultura i del Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló. “Les seues funcions se centraran bàsicament en l’assessorament i suport als serveis tècnics municipals en l’adopció de criteris en matèria de patrimoni arquitectònic”, ha destacat el regidor.

Simó ha afegit que amb aquest òrgan es pretén dotar d’un millor servei a la ciutadania, fent partícips tant als col·legis professionals com a la conselleria amb competències en matèria de patrimoni cultural, “conjuminant criteris, agilitant els tràmits administratius i possibilitant arbitrar d’una manera més àgil fórmules de consens que permeten conjugar el legítim interès particular amb la necessària preservació del patrimoni arquitectònic del nostre terme municipal”.

Aquesta comissió garantirà la supervisió de les condicions estètiques i de cura del patrimoni d’una manera conjunta entre les tres institucions representades. El regidor ha apuntat que “d’aquesta manera, garantim la supervisió a l’hora de concedir llicències d’obres i agilitem els tràmits dels projectes perquè en estar els tècnics de la Conselleria de Cultura i del Col·legi d’Arquitectes ja se’ls informa sense que açò supose deixar de sol·licitar els informes que siguen preceptius”.

A més, també es contribuirà a no saturar a la Conselleria de Cultura perquè serà aquest mateix fòrum en el qual s’informarà “sempre garantint la protecció del patrimoni que tinga rellevància”. Segons ha explicat l’edil Rafa Simó, la comissió es reunirà “a demanda” en funció dels assumptes que requerisquen consulta.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.