MMVTA_Hortanoticies_concienciacio¦ün_728x90px

Compromís trasllada al Senat la proposta de donar participació autonòmica al centre territorial de RTVE  al País Valencià

RTVE
image-358974
El senadors de Compromís, Carles Mulet i Dolors Pérez, han traslladat al Senat la proposta registrada per la diputada autonòmica de la coalició, Mònica Álvaro a les Corts Valencianes

 RTVE és una societat mercantil estatal amb especial autonomia en la seua gestió. Malgrat ser un servei públic actua amb independència funcional respecte al Govern i de l’Administració General de l’Estat.

Amb la finalitat de garantir la igualtat d’informació a nivell territorial, RTVE compta amb el servei del que es coneix com a ‘Centres territorials’. Així, cada Comunitat Autònoma disposa d’un espai en la programació on s’ofereixen notícies de la zona territorial corresponent, encara que la gestió d’aquests centres territorials pertany de la mateixa manera a la direcció de RTVE.

Les Comunitats Autònomes només poden realitzar propostes o peticions a través d’un Delegat Territorial i d’un Consell Assessor que representa els interessos del territori. No obstant això, tota intervenció d’aquests actors es limita a recomanacions, que podran ser o no ateses per RTVE.Per això, caldria passar a tindre un òrgan amb majors competències; convertir al Consell Assessor en un òrgan amb una utilitat real que puga participar en la gestió i en la presa de decisions.

Segons l’article 5 de la llei 7/2010 General de la Comunicació Audiovisual “totes les persones tenen el dret a que la comunicació audiovisual incloga una programació en obert que reflectisca la diversitat cultural i lingüística de la ciutadania”. Segons aquesta mateixa llei, la planificació de l’espai radioelèctric comptarà amb la participació de les Comunitats autònomes. Tot i això, en la pràctica aquesta participació queda tan reduïda que les autonomies no poden garantir correctament els drets dels seus ciutadans, ja que molts dels aspectes escapen de les seues competències.

Per exemple, segons l’informe del Consell Assessor del primer trimestre de 2014, en les connexions territorials de la Comunitat Valenciana s’utilitza el castellà durant major temps. Aquesta realitat és la que s’ha produït de manera general en els últims anys pel que, en aquest sentit, no s’està defensant el dret a la diversitat lingüística del País Valencià, i el govern valencià no té més capacitat que la de fer recomanacions per tal de fer qualsevol tipus de canvi, el que és clarament insuficient.

Existeixen dues excepcions en l’Estat Español quant a la gestió de RTVE a nivell autonòmic, són el cas de Canàries i Catalunya. Aquestes dues comunitats s’acullen a un règim especial: en lloc de comptar amb centres territorials, compten amb centres de producció propis per a gestionar la seua televisió pública, la qual cosa té nombrosos beneficis per a la Comunitat.

En el cas de Canàries es justifica la necessitat de comptar amb un règim especial per ser una regió ultraperifèrica. Quant a Catalunya, el seu Estatut d’Autonomia estableix en l’article 16 que “correspon a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l’execució del règim de Radiodifusió i Televisió en els termes i casos establits en la Llei que regule l’Estatut Jurídic de la Ràdio i Televisió”, així com el desenvolupament legislatiu i d’execució de tots els mitjans de comunicació social. A més, la disposició transitòria octava de l’estatut estableix la concessió d’un tercer canal de titularitat estatal per a l’emissió en el territori catalana. Així, l’Estat espanyol garanteix a Catalunya la seua diversitat cultural a través d’aquestes concessions, cosa que no succeeix al País Valencià malgrat ser un territori amb llengua pròpia i característiques culturals específiques.Des del tancament de Canal 9 a l’any 2013, el País Valencià únicament compta amb els espais de RTVE per a rebre informació sobre el seu territori.

L’article 8 de la llei 17/2006 de la ràdio i la televisió de titularitat estatal estableix que “per a la millor consecució de les funcions de servei públic, encomanades, la Corporació RTVE podrà celebrar convenis de col·laboració amb altres entitats de servei públic de radi, de televisió i de notícies. Així mateix podrà subscriure convenis o altres acords amb les Administracions públiques i els seus organismes i amb altres entitats nacionals o internacionals”. Per tant, existeixen mecanismes que permetrien a la Generalitat Valenciana adquirir major control i majors competències sobre els centres territorials de RTVE.

La gestió que s’està duent a terme sobre el territori valencià quant als serveis d’informació és com menys millorable. En els últims anys els valencians viuen una situació de desinformació que ha d’acabar. Considerem que el fet de no comptar amb una televisió autonòmica, de no comptar amb un noticiari en valencià i de no poder participar en la gestió de les nostres connexions territorials són motius suficients per a adquirir majors competències en l’àmbit de la comunicació.

Per tot això, presente la següent proposta de resolució.

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

  1. El Senat insta al Govern a  negociar amb el Govern Valencià  majors competències en la gestió dels espais televisius valencians de RTVE, per tal que deixe de ser un òrgan assessor per convertir-se en un Consell Gestor amb competències de control i amb una participació prioritària en la presa de decisions.
  2. El Senat insta al Gover a transformar el centre territorial valencià en un centre de producció pròpia, que dependria per igual del nou Consell Gestor de RTVE-CV i del Consell d’Administració de la Corporació RTVE.
  3. El Senat insta al Govern Central a oferir tota la programació de les connexions territorials en valencià i que siga compartida i intercanviada amb les altres comunitats autònomes del nostre domini lingüístic.

 

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.