Educació anuncia la licitació de les obres del CEIP Villar Palasí de Sagunt

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l’anunci de licitació de les obres de construcció i reposició de 9 aules d’Educació Infantil i gimnàs del CEIP Villar Palasí, a Sagunt.

Aquestes actuacions el pressupost base de licitació de les quals és de 2.551.185,16 euros (IVA exclòs) tindran un termini d’execució de 12 mesos.

“Aquest és un dels exemples més simbòlics de reivindicació de la comunitat educativa per unes aules dignes des de fa diversos cursos, que va comptar amb promeses de l’antiga administració, però que es van quedar sense complir”, ha determinat el conseller Vicent Marzà. “La nova administració educativa valenciana, dins del seu compromís explicitat en la presentació del Mapa de les Infraestructures Escolars, du a terme ara les tan esperades obres en un centre de la capital de la comarca del Camp de Morvedre que eren absolutament necessàries, ja que els alumnes d’Infantil, durant molts anys, han estat en barracons mentre els antics governants gestionaven CIEGSA de forma catastròfica”, ha afegit el resposable d’Educació.

Les empreses interessades a fer arribar les seues propostes tindran de termini fins al pròxim 9 de maig de 2016 per a poder presentar els sobres 1 de documentació administrativa, els sobres 2 de proposició tècnica i relativa a criteris de la ponderació dels quals depenga d’un juí de valor, i els sobres 3 de proposició econòmica i relatives a criteris quantificables econòmicament. La presentació haurà de realitzar-se en el Registre General de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ubicat a l’avinguda de Campanar, número 32.

El resultat de la qualificació prèvia del sobre 1 es publicarà el dia 18 de maig en la plataforma de contractació de la Generalitat www.contratacion.gva.es. L’obertura del sobre 2 tindrà lloc a la sala d’actes de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport el dia 26 de maig de 2016 a les 12.30 hores. El dia, hora i lloc de l’obertura del sobre 3 es publicarà en la plataforma de contractació de la Generalitat, una vegada s’haja valorat la documentació presentada en el sobre 2.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.