728x90 MMVTA_Hortanoticies_concienciacio¦ün_728x90px

Educació duu a Mesa Sectorial l’esborrany d’ordre que regula el funcionament dels bancs de llibres i garanteix la gratuïtat dels materials curriculars

libros
image-368066
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha sotmés hui a debat, en el si de la Mesa Sectorial, l’ordre per la qual es regula la creació i posada en funcionament de bancs de llibres i material curricular en els centres sostinguts amb fons públics. Així mateix, l’esborrany d’ordre, que podria modificar-se segons les propostes que es plantegen durant la negociació, també regula les ajudes que rebran els centres per a la reposició i renovació dels materials.

La creació d’aquestos bancs és l’objectiu final del programa #XarxaLlibres per tal de garantir la gratuïtat dels llibres i els materials curriculars i, alhora, complir amb l’objectiu pedagògic d’involucrar l’alumnat i tota la comunitat educativa en el bon ús dels materials, des de valors com la solidaritat i la corresponsabilitat. L’ordre és d’aplicació als cursos de Primària, Secundària, Formació Professional Bàsica i Educació Especial dels centres sostinguts amb fons públics, cadascun dels quals hauran de crear un banc de llibres.

Aquestos bancs estaran constituïts per llibres de text i pels materials didàctics seleccionats pels equips pedagògics dels centres i la seua posada en funcionament comptarà amb el suport, l’assessorament tècnic i la supervisió de la conselleria. Els centres que ja disposen de programa de reutilització de llibres hauran d’adaptar el seu funcionament a l’ordre publicada, prèvia aprovació del Consell Escolar del centre.

Les famílies que vulguen participar en el banc hauran de lliurar els llibres de text i material curricular corresponents a l’actual curs. Una vegada constituïts els bancs de llibres, la dinàmica es repetirà i l’alumnat haurà de retornar el material al banc en finalitzar cada curs.

Al programa de banc de llibres podran participar les famílies que han sol·licitat les ajudes de la primera fase de #XarxaLlibres. Aquestes famílies rebran fins a un màxim de 100 euros corresponents a la segona fase de les ajudes, una vegada lliurat el lot complet de llibres de text i material curricular en les condicions que establiran les instruccions pertinents, les quals es publicaran pròximament.

També podran participar i aconseguir la gratuïtat del material que comporta el bancs de llibres aquelles famílies que, sense haver participat a la primera fase del programa, facen aportació del lot de llibres i material curricular en les condicions esmentades. D’aquesta manera, els seus fills i filles també tindran els llibres de text gratuïts per al curs 2016-2017.

Ús adequat dels llibres de text i material curricular

La normativa que es debat proposa la creació d’una comissió en cada centre per a la coordinació i gestió del banc de llibres i material curricular que nomenarà el Consell Escolar. Aquesta comissió s’encarregarà d’establir unes normes d’ús i conservació del material. Així mateix, la directiva nomenarà un coordinador o coordinadora del banc de llibres.

Els bancs de llibres inclouran llibres de text en paper, llibres de text en suport digital -únicament les llicències dels quals tinguen una vigència de 4 anys i amb permís especial de l’administració els de llicències d’un any de vigència-, així com altres recursos didàctics, incloent els materials curriculars d’elaboració pròpia. L’ordre exclou dels bancs aquells materials didàctics que per les seues característiques, no puguen ser reutilitzats, però contempla, com a excepció, la renovació anual del material dels dos primers cursos de Primària.

La resta de llibres de text i material seran renovats, amb caràcter general, cada quatre cursos escolars. L’esborrany d’ordre també contempla la concessió d’ajudes als centres per a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular dels bancs.

L’alumnat participant en el banc de llibres té l’obligació de fer-ne un ús adequat i acurat dels i de reintegrar-los al centre, una vegada finalitzat el curs escolar o en el moment que cause baixa en el centre. El deteriorament dels materials per mala utilització, o la pèrdua dels mateixos, suposarà l’obligació, per part de les famílies, de reposar el material deteriorat o extraviat. Cal recordar que pròximament es publicaran instruccions detallades en aquest sentit.

El 84,14 % de les ajudes de la primera fase de XarxaLlibres s’han pagat o es pagaran de manera imminent

Pel que fa a la primera fase d’ajudes de #XarxaLlibres, de moment s’han registrat un total de 318.491 sol·licituds, de les quals 100.743 corresponen a la província d’Alacant, 40.097 a la de Castelló i 177.651 a la de València.

Els imports que ja s’han pagat o estan tràmit de fer-se efectius a tot el territori arriba al 84,14% (20.437.312 ). D’aquestos, un 55% corresponen a ajudes que ja s’han fet efectives (13.372.814 ), mentre un 29% estan tramitades i preparades per a pagar (7.064.498 ).

Per províncies, a Alacant s’han pagat el 48,90% de les ajudes, mentre que, si afegim les preparades per a pagar, el percentatge arriba a un 77,60%.

A Castelló s’han fet efectives el 50,10% de les ajudes i afegint les que estan en disposició de pagar-se per haver finalitzat tota la tramitació corresponent, el percentatge se situa en un 78,80%.

Quant a València, s’han pagat un 58,82% de les ajudes i la xifra arriba a un 88% si contemplem les que estan en disposició de fer-se efectives.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.