MMVTA_Hortanoticies_concienciacio¦ün_728x90px

Educació exposa al Consell Escolar Valencià el projecte d’ordre que regula la incorporació de modificacions en la jornada escolar

– Després de les vacances escolars de Setmana Santa es convocaran noves meses de negociació amb els sindicats, estudiants i representants de mares i pares per incorporar aportacions que s’han tractat i consensuat en la jornada de hui

– La possible modificació de la jornada lectiva d’un centre no varia que l’administració educativa continue donant servei educatiu en l’horari marcat de 9 del matí a 17 hores de la vesprada. L’únic que varia és que les famílies podran optar entre recollir els fills i filles quan acabe l’horari lectiu o deixar-los en activitats extraescolars gratuïtes del centre fins a les 17 hores, ha destacat Miquel Soler.

La Comissió Permanent del Consell Escolar Valencià ha tractat el projecte d’ordre pel qual es regulen els canvis que vulguen proposar centres sostinguts amb fons públics en la jornada escolar després que el text haja passat per les diferents meses de negociació.

Durant la sessió, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha presentat la seua proposta davant el màxim òrgan consultiu i de participació social en l’ensenyament valencià i ha recollit les diferents aportacions fetes pels representants de la comunitat educativa.

Segons el secretari autonòmic d’Educació i Investigació, Miquel Soler: És important recordar que tots els documents que hem presentat al Consell Escolar Valencià des que hem assumit la gestió educativa han estat oberts a esmenes i aportacions per enriquir-los i això és el que hem fet també en aquesta ocasió, per a un tema tan sensible com és la possibilitat que els centres que vulguen puguen iniciar el tràmit per incorporar modificacions en la jornada lectiva. A més Soler ha destacat que no es tracta de discutir una jornada escolar A o B, sinó de donar instruments normatius per a aquells que sol·liciten canvis en la jornada lectiva de caràcter general i la proposta que fem està encarada a assegurar estrictament la bona atenció a l’alumnat dels centres educatius que ho sol·liciten i, si s’aprova la proposta després de tot el procés, que siguen l’alumnat i les famílies del centre els màxims beneficiats.

El secretari autonòmic d’Educació i Investigació ha fet èmfasi en el fet que ningú està obligat a iniciar el procés, l’únic que fem és posar les eines necessàries per a aquells centres que ho vulguen fer. A més ha aprofitat per agrair les aportacions que s’han fet des del Consell Escolar Valencià en el sentit de treballar tothom en la mateixa línia de prendre totes les mesures necessàries en benefici absolut de l’alumnat i no per altres factors.

Des d’Educació s’ha volgut recalcar que si el Consell Escolar Municipal d’una localitat aprova la proposta de modificació d’un centre, l’ajuntament no està obligat a cobrir les despeses de les activitats extraescolars gratuïtes que s’han d’assegurar, sinó que haurà d’explicitar en quin sentit s’implicarà el municipi i col·laborarà en la proposta, ja que el municipi és peça clau en una proposta de modificació com aquesta pel fet que si es modifica l’horari lectiu d’un centre té implicacions en la vida diària de la població del local, ha aclarit Miquel Soler.

A més s’ha explicat d’avant de la comunitat educativa que aquest projecte d’ordre no comporta un finançament extraordinari pel fet que el finançament de les activitats extraescolars s’haurà d’aplicar a tots els centres sostinguts amb fons públics independentment del model de jornada que tinguen. Això s’estimarà si Educació té els suficients fons per dur-ho a terme i això depén de posar solució al problema global d’infrafinançament valencià, ha apuntat Soler.

Des d’Educació s’ha volgut expressar que en el procés de possible modificació de l’horari escolar d’una escola, l’eix central de decisió final seran les pròpies famílies del centre, ja que tenen l’ultima paraula amb una votació final després d’haver passat per diferents estadis d’avaluació pedagògica i social.

Incorporacions al projecte d’ordre de modificació de la jornada escolar

Així com en els centres públics l’inici del procés se sol·licita per acord del Consell Escolar del centre, en el cas dels centres privats-concertats, l’inici del procés de possible modificació de la jornada escolar l’han de plantejar els titulars del centre i aleshores s’inicia tot el procés seguint el mateix protocol que als centres públics.

Pel que fa a l’horari del professorat, continuarà sent de 25 hores lectives i 5 complementàries. No obstant, en compte d’establir dues vesprades obligatòries de treball en aquells centres que modifiquen el seu horari lectiu, s’ha determinat que l’ordre explicite una vesprada comuna per a tot el professorat de dues hores i que les tres hores restants les distribuïsca i aprove el centre educatiu segons les seues necessitats.

El projecte d’ordre presentat incloïa que l’horari per recollir l’alumnat fóra a les 14 o a les 17 hores. Després del debat al Consell Escolar valencià s’ha determinat una major flexibilitat i que es puga optar per establir horaris d’eixida de l’alumnat determinats en tres grups: quan finalitze l’horari lectiu, quan finalitze l’horari de menjador o quan finalitze la jornada escolar general.

A més, s’ha enriquit la proposta d’horari per a menjador en aquells centres que finalment opten i siguen autoritzats per a variar la jornada escolar. Fins ara es proposava que els horaris de menjador finalitzaren a les 15 hores. Ara es planteja que si el centre té més d’un torn de menjador es puga finalitzar a les 15:30 hores sempre i quan s’assegure que l’alumnat d’Infantil i de 1r cicle de Primària estiga al primer torn.

Després de les vacances escolars de Setmana Santa es convocaran noves meses de negociació amb els sindicats i representants de mares i pares per incorporar les aportacions que s’han tractat i consensuat en la jornada de hui.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.