728x90 MMVTA_Hortanoticies_concienciacio¦ün_728x90px

Educació manté les proves de sisé de Primària anunciades pel conseller Marzà

Vicent-Marza-Miquel-Soler-larranjament_1558654307_28440117_651x366
image-385462
El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha anunciat que mantindrà el procediment d’avaluació final de tercer i sisé de Primària marcat per la LOMQE, tal i com va ser anunciat. Aquest procediment es basa en l’elaboració d’un informe individualitzat, fruït de l’avaluació contínua, que tindrà en compte tots els elements i procediments d’avaluació emprats pel professorat durant el curs i que serà lliurat a les famílies. A més, es contempla que els centres que ho desitgen puguen realitzar les proves finals aplicant el model que les ha facilitat Conselleria.

(08/06/2016) L’avaluació consistirà en un informe individualitzat del grau d’adquisició de les competències de l’alumnat i els centres que ho desitgen podran realitzar una prova complementària entre el 7 i el 17 de juny

El procediment es marca com a objectiu la millora educativa i incorpora un enfocament pedagògic en contraposició al model centrat en xifres i percentatges

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha anunciat que mantindrà el procediment d’avaluació final de tercer i sisé de Primària marcat per la LOMQE, tal i com va ser anunciat. Aquest procediment es basa en l’elaboració d’un informe individualitzat, fruït de l’avaluació contínua, que tindrà en compte tots els elements i procediments d’avaluació emprats pel professorat durant el curs i que serà lliurat a les famílies. A més, es contempla que els centres que ho desitgen puguen realitzar les proves finals aplicant el model que les ha facilitat Conselleria.

El procediment es marca com a objectiu la millora educativa i incorpora un enfocament pedagògic contraposat al model centrat en xifres i percentatges. En aquest sentit, Marzà ha explicat que “continuarem amb el mateix procediment perquè és un procés que dóna tota la informació que pertoca a les famílies i acompanya els nostres alumnes i els seus aprenentatges en el model d’avaluació que fan els seus tutors i tutores que estan amb ells durant tot el curs”.

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha destacat que aquest procediment compta amb “un factor extern que és la validació per part d’una comissió externa d’eixos informes a les famílies” i ha afegit que “tot el procés continuarà com estava, amb tota la normalitat del món perquè estem complint amb el mandat que tenim. Per tant del 7 al 17, els centres que vulguen fer-ho així, faran la prova que hem passat com a model i la resta de centres amb la seua avaluació continua, valoraran i donaran l’informe a les famílies”.

Així, els equips docents, després d’analitzar tota la informació disponible i atenent els resultats obtinguts per cada alumne/a, comprovaran el grau d’adquisició de les competències marcades per la llei en cada nivell i assignaran una qualificació. Posteriorment, una Comissió Externa d’Avaluació nomenada per la Conselleria d’Educació s’encarregarà d’emetre l’informe d’avaluació final.

Aquest informe s’incorporarà a l’expedient acadèmic de l’alumne/a i una còpia serà entregada als pares, mares o tutors legals. Amb posterioritat, es remetrà una altra còpia al centre en què l’alumne continue els seus estudis. El procediment inclou la possibilitat de revisió dels resultats per part de les famílies dins els tres dies hàbils següents a la recepció de l’informe.

Els centres també podran optar per realitzar una prova als seus alumnes amb la finalitat de complementar la informació disponible pels equips docents. Per a això, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat a disposició dels centres models de proves d’avaluació final.

En tots els casos, els equips directius i el professorat dels mateixos centres docents seran els encarregats de participar i col·laborar amb l’Administració educativa en les avaluacions que es realitzen a l’alumnat.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.