EU qualifica de “injustificable” que el PP elimine la partida compromesa per a la construcció del centre cívic del barri de Patraix

 

 

El portaveu del grup municipal d’Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha qualificat de “inexplicable i injustificable” que s’haja modificat la destinació dels més de 600.000 euros que anaven a ser destinats a l’execució d’infraestructures per a la construcció d’un centre cívic que anava a albergar a 30 associacions de Patraix i que ara, des de l’equip de govern, es plantege una altra nova infraestructura que deixa de costat aquest equipament tan reclamat pels veïns. Aquesta proposta, de la qual s’ha adonat hui en la comissió d’Urbanisme, “no solament anul·la la possibilitat de crear aquest centre sinó que és totalment confusa quan respecta a l’execució de noves infraestructures ja que, encara que en l’expedient es prometen, no s’especifica en cap moment la destinació concreta d’aqueixa partida i es limita a assenyalar que s’emprarà per a l’adequació dels carrers del barri”.

De la concreció que suposava la promesa de la construcció d’un centre cívic en Patraix, a l’ambigüitat de destinar aqueixos diners a l’adequació dels carrers del barri. Així es pot resumir l’actuació del PP en aquest assumpte que, cal recordar, es remunta a un conveni entre l’Ajuntament i l’agent urbanitzador del PAI dela Unitatd’Execució Única del Sector de sòl urbanitzable Patraix PRR-9. Per a Sanchis, “és del tot incert que, amb aquesta modificació, es vaja a beneficiar tant a les organitzacions veïnals com al conjunt dels ciutadans del barri, tal com s’indica en l’expedient, si no que, en realitat, la qual cosa queda evidenciat és exclusivament la supressió de la partida per a la construcció del centre cívic”.

 

Segons aquest conveni, un total de 601.012,10 euros anirien destinats per l’Ajuntament a l’execució d’infraestructures per a ús cívic de les associacions de veïns de Patraix, no obstant açò, en l’expedient s’indica que “s’ha constatat que la redacció del text del conveni és una miqueta ambigua i que hauria de matisar-se o aclarir-se en el sentit d’entendre que l’oferiment que va fer l’agent urbanitzador de lliurar una quantitat perquè l’Ajuntament ho destinara a infraestructures per a ús cívic de les associacions es referia al fet que l’import hauria d’invertir-se en infraestructures d’ús públic existents en el barri de Patraix. Açò és, a la millora i adequació dels carrers del barri. Què tindrà a veure un centre cívic amb l’adequació dels carrers?”, s’ha preguntat l’edil.

 

“Ens consta que l’Ajuntament tenia aparaulada la construcció d’un centre cívic que acollira no solament a 30 associacions del barri sinó també un centre de dia per a persones majors, un club de jubilats, un centre juvenil amb àrea multifuncional, una sala d’exposicions, un centre de serveis socials, la universitat popular, una guarderia i una sala de lectures, entre unes altres”, ha assenyalat Sanchis.

 

Aparcament privat en subsòl públic

El grup municipal d’Esquerra Unida s’ha oposat també a la modificació del PGOU per a la construcció d’un aparcament privat en subsòl públic entre els carrers Clariano i Palancia. Segons ha explicat Sanchis, “la qual cosa es pretén fer des de Planejament és la desafecció d’un subsòl públic que va ser objecte de concessió demanial per 25 anys a una Comunitat de Propietaris”. És a dir, davant la finalització del termini improrrogable de concessió (el passat 1 de gener de 2011 va acabar el termini) l’equip de govern, en lloc de recuperar la gestió del subsòl públic, “aposta per alterar la qualificació jurídica desfent-se del seu patrimoni per a obtenir beneficis econòmics a curt termini, al·legant que les concessions demanials no han funcionat”, ha dit el regidor.

 

Aquesta operació queda emparada per la nova mesura que va aprovar l’equip de govern al novembre d’enguany per a possibilitar l’alienació de subsòl públic admetent-se la implantació d’aparcaments subterranis privats. Per a Sanchis, “caldria recordar que hi ha multitud d’exemples de concessions demanials en la ciutat, és a dir, propietats públiques que es deixen en mans de la gestió privada com, per exemple, les guarderies, o sense anar més lluny, la cessió ala Universitat Catòlicaen Campanar, de l’aprovació definitiva de la qual perla Conselleriad’Infraestructures, Territori i Habitatge s’ha informat hui en aquesta Comissió”. Aquesta concessió acabarà en 75 anys, i en teoria, tornarà a tenir un ús públic: el mateix mecanisme de gestió dels aparcaments.

 

Columnes de la plaça Redona

D’altra banda, el regidor ha plantejat tres preguntes a la comissió, una d’elles relativa al valor patrimonial de les columnes trobades en la plaça Redona. Sanchis ha recordat que el passat mes de novembre, en les obres de rehabilitació d’aquesta plaça, van aparèixer unes restes arqueològiques el valor de les quals encara no ha sigut precisat per part de les autoritats competents, entre elles unes columnes d’estil gòtic.

Segons fonts oficials, “les columnes oposades, amb fustos helicoïdals, són com les que es troben en dela Llotjadela Sedai les exposades a l’aire lliure en els Jardins de Vivers, reconeixent-se que no hi ha en cap altra part de la ciutat de València patrimoni d’aquestes característiques i, per açò, des d’Esquerra Unida hem preguntat sobre el valor patrimonial de la troballa, segons valoració de tècnics de l’Ajuntament, així com dela Conselleriade Cultura, els problemes i complicacions tècniques per a poder extraure les columnes, així com sobre la previsió de conservació i posada en valor de les troballes”.

 

Sanchis ha explicat que en la comissió el propi regidor d’Urbanisme, Jorge Bellver, ens ha traslladat que les columnes no tenen valor patrimonial, no obstant açò, anem a sol·licitar al grup parlamentari d’EUPV en les Corts Valencianes que pregunte a la consellera de Cultura, Lola Johnson, que certifiquen que realment no tenen cap valor”.

 

Canalització gas en El Saler

Les dues preguntes restants s’han centrat en la pedania del Saler, una d’elles sobre la construcció de la canalització de gas natural al complex de Gavines, situat en el Parc Natural de l’Albufera, i l’altra sobre la situació actual de l’antena de telefonia mòbil il·legal trobada el passat mes d’agost en un apartament d’aquesta zona. Respecte a la primera, el regidor ha recordat que la comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de València va aprovar el passat 21 de novembre, amb el vot en contra d’Esquerra Unida, l’informe urbanístic per a la seua construcció, assegurant-se des d’aquesta delegació que l’expedient arribava amb tots els informes preceptius, inclòs l’informe favorable del Consell Rector del Parc Natural de l’Albufera.

 

No obstant açò, “l’Oficina Tècnica dela Devesa-Albufera, pertanyent a l’Ajuntament de València, advertia en un informe que la canalització de gas que es pretén fer fins al complex de Gavines podria afectar als primers arbres de la pineda”, ha dit l’edil, qui ha afegit que aquesta mateixa oficina ja va suggerir a l’abril de 2011 recaptar set informes de sengles organismes”.

 

Davant aquesta situació, des del grup municipal d’Esquerra Unida “hem sol·licitat que se’ns aclarisca si existeix contradicció entre els Informes de l’Oficina Tècnica dela Devesa-Albuferaila Regidoriad’Urbanisme”, ha afirmat el dirigent d’esquerres, qui també ha recordat que “la nostra formació política va votar en contra en considerar que una canalització de gas tan pròxima a una pineda és perillosa i més tenint en compte l’historial d’incendis que s’han produït en aquesta zona. A més, aquesta canalització podria provocar la mort d’arbrat pel tall d’arrels”.

 

“La resposta que se’ns ha facilitat des de l’equip de govern és que no existeix cap contradicció tècnica per a poder instal·lar la canalització ni cap tipus de perillositat per a la població, no obstant açò, des d’Esquerra Unida continuem molt preocupats per l’afecció mediambiental que aquesta obra tindrà envers els primers arbres de la pineda del Saler amb el que ens ratifiquem en la nostra oposició al projecte”, ha explicat l’edil.

 

Antena de telefonia mòbil en El Saler

Finalment, el regidor ha fet referència a la pregunta que ha plantejat en relació a les antenes il·legals de telefonia mòbil amagades des de fa diversos anys en un apartament de la pedania del Saler i trobada a l’agost d’enguany després de diverses denúncies dels veïns. “Sembla ser que encara no s’ha desmantellat, malgrat l’ordre de retirada immediata del Consistori i, per açò, hem preguntat sobre la situació d’aquesta antena i l’estat de l’expedient”, ha informat l’edil.

 

Sanchis ha recordat que aquesta instal·lació vulnera l’Ordenança Reguladora dela Instal·lació, Modificació i Funcionament dels Equips de Telecomunicació que utilitzen l’espai radioelèctric, aprovada per l’Ajuntament de València al novembre de 2001, així com les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana. “Han passat ja quatre mesos des que va saltar la notícia als mitjans de comunicació i l’estació no s’ha desmantellat, amb la conseqüent inquietud que aquest fet està provocant entre els veïns”, ha manifestat el regidor.

 

Davant la decisió del regidor d’Urbanisme, Jorge Bellver, de traslladar aquesta pregunta a la delegació de Llicències, Esquerra Unida ha explicat que “confiem que en aquesta comissió les respostes siguen positives tant amb la retirada de l’antena del Saler, amb la no autorització d’instal·lació d’una antena en Benimaclet, així com perquè se’ns facilite la relació i ubicació sencera d’antenes de telefonia mòbil situades prop d’espais protegits.

15 dies a l’Ajuntament de València al fet que el Consistori aconseguisca el compliment efectiu de l’ordre de retirada de les antenes de telefonia mòbil, així com que procedisca a la consegüent tramitació dels procediments sancionadors en aquelles que encara no han sigut retirades com, per exemple, la del Saler”.

Comments are closed.