Les empreses ja poden obtenir de forma telemàtica a través de la web de l’INVASSAT el seu informe anual de sinistralitat laboral

L’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) ha posat a partir de hui a disposició de les empreses de forma telemàtica (a través del web www.invassat.gva.es), el seu informe anual de sinistralitat laboral durant 2015 i els criteris i classificació dins dels plans d’actuació preferent durant 2016.

La directora general de Treball i Benestar Laboral, Cristina Moreno, ha explicat “que esta iniciativa forma part del nou Pla d’Actuació contra la Sinistralitat Laboral 2016 posat en marxa per la Generalitat, que arribarà a totes les empreses amb seu a la Comunitat Valenciana, és a dir a més de 227.000, amb la finalitat que siga un instrument útil i de suport a les empreses per aconseguir la tolerància zero en matèria de sinistralitat laboral”.

En l’informe anual elaborat per l’INVASSAT figura la relació d’accidents en jornada de treball amb baixa, les malalties professionals comunicades, accidents in itinere i accidents sense baixa, així com la comparativa amb la mitjana de la sinistralitat de la seua activitat econòmica i la mitjana de la Comunitat durant 2015.

En el cas que en els Sistemes d’Informació de la Generalitat Valenciana no consten registres d’accidents o malalties professionals en l’any 2015, s’emetrà un certificat que ho acredite. Segons ha explicat Cristina Moreno, “volem que aquest certificat puga arribar a ser, en un futur, una acreditació de Bones Pràctiques per a les empreses”.

Detalls del procediment

Aquest informe podran sol·licitar totes les empreses, organismes o autònoms que tinguin codis de compte de cotització associats a la Comunitat Valenciana, a través del web de l’INVASSAT (http://www.invassat.gva.es/planes-de-actuacion-contra-la-siniestralidad-laboral-en-empresas-de-la-comunitat-valenciana). Per poder-ho tramitar electrònicament hauran de disposar d’un certificat electrònic reconegut a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

A la plataforma electrònica es facilitarà una carta informativa de la directora general de Treball i Benestar Laboral i de l’INVASSAT a les empreses amb dos o més sinistres laborals (suma dels accidents amb baixa en jornada de treball i malalties professionals tancades en l’any), comunicant-los la seua classificació en el Pla 2016.

Així, aquest informe de sinistralitat laboral permetrà classificar a les empreses en grups i nivells segons el nombre de sinistres, de manera que aquelles que superen uns determinats nivells d’incidència rebran una notificació de l’INVASSAT i una visita de tècnics de prevenció d’aquest organisme de la Generalitat. L’objectiu d’aquesta visita serà el suport de l’Administració en matèria d’assessorament i assistència tècnica per a esmenar les suposades deficiències que hi puga haver en l’àmbit de la prevenció i la salut laboral.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.