Marzà firma la venda de 2.285 metros quadrats de parage públic a un hotel privat.//Marzà firma la venta de paraje público a un hotel privado.

 

Fotografia real des d' class=
image-313029

Fotografia real des d’una habitació de l’hotel ya existent

Segons el Circul Civic Valencià Xàtiva reduïx l’entorn històric de son castell per a vendre-li una parcela de 2.285 metros quadrats al hotel privat Montsant.

Una resolució firmada pel conseller Marzà i l’alcalde de Cerdà completa el traspàs d¡una finca pública als amos del Montsant, el qual passarà de ser un chicotet hotel en molt d’encant ubicat en la montanya del Castell de Xàtiva a no sabem molt be qué per l’enorme quantitat de terreny, en concret 2.285 metros quadrats de superfície que per supost li són retallats a la montanya i la naturalea.

Senyors de Compromís, ecologistes i protectors d’animals, ¿A ón estan ara sos principis?

Valencians; ¿A ón estan ara les plataformes per a salvar este parage de valor incalculable? Círcul Cívic Valencià de moment no ha pogut accedir a més informació, per això demanem als xativins que si saben d’alguna plataforma per a salvar estos 2.285 metros quadrats de zona natural i que hauria d’estar protegida nos ho facen saber.

I com les imàgens sempre parlen més que les paraules ací els deixem verdaderes joyes que no sabem si tornarem a vore una volta les màquines entren a la montanya. Sense naturalea no n’hi ha vida i això ho sabem tots.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.