Premios cabalgata del ninot 2015/16

CAVALCADA DEL NINOT 2015/16
ACTA RESULTADO FINAL
     A València, sent les 22:45   hores del dia 5 de Març de l’any 2016, reunit el Jurat qualificador de la Cavalcada del Ninot designat per Junta Central Fallera, compost per:
D. Vicent Borrego Pitarch con D.N.I. nº, 25382434W
Dña. María Inmaculada Guerrero Bolinches con D.N.I. nº, 24316900N
D. Juan José Garcia Lopez con D.N.I. nº, 22527720W
Dña. María Pilar Cases Bonora con D.N.I. nº, 22534586Z
D. José Ramón Royo Hurtado con D.N.I. nº, 24302316X
con D.N.I. nº,
i  actuant com a Secretari el de la Delegació de Festejos de Junta Central Fallera.
Una vegada han realitzat la desfilada totes les Comissions que prenen part en la mateixa, i atenent al nombre de punts obtinguts per cada una de les Comissions participants en les distintes modalitats que consta la Cavalcada del Ninot, s’obté el següent resultat:
FIGURA:
1º PREMI a la Falla nº 145 DUQUE DE GAETA – PUEBLA DE FARNALS
con el Lema ATRACCIÓN ….¡FATAL! dotado con 400 € y estandarte
2º PREMI a la Falla nº 158 ALBACETE – MARVA
con el Lema CAYENDO POR LA MADRIGUERA dotado con 300 € y estandarte
3º PREMI a la Falla nº 145 DUQUE DE GAETA – PUEBLA DE FARNALS
con el Lema EL SIMULADOR …¡¡¡DE VUELOS!!! dotado con 250 € y estandarte
4º PREMI a la Falla nº 47 ALBERIQUE – HEROE ROMEU
con el Lema VIATGE ESPACIAL O ESPECIAL? dotado con 200 € y estandarte
5º PREMI a la Falla nº 87 ARCHIDUQUE CARLOS – CHIVA
con el Lema DESPERTAR A LA FORÇA dotado con 150 € y estandarte
VESTUARI
1º PREMI a la Falla nº 145 DUQUE DE GAETA – PUEBLA DE FARNALS
con el Lema ¡ME VOY A LA FERIA! dotado con 400 € y estandarte
2º PREMI a la Falla nº 317 CAMINO NUEVO PICANYA-NICOLAU PRIMITIU
con el Lema VALENCIA AL MAR dotado con 300 € y estandarte
3º PREMI a la Falla nº 87 ARCHIDUQUE CARLOS – CHIVA
con el Lema DESPERTAR A LA FORÇA dotado con 250 € y estandarte
4º PREMI a la Falla nº 158 ALBACETE – MARVA
con el Lema ¿ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS? dotado con 200 € y estandarte
5º PREMI a la Falla nº 17 QUART-PALOMAR
con el Lema VALENCIANS PEL MÓN dotado con 150 € y estandarte
CRITICA
1º PREMI a la Falla nº 145 DUQUE DE GAETA – PUEBLA DE FARNALS
con el Lema ¡ME VOY A LA FERIA! dotado con 700 € y estandarte
2º PREMI a la Falla nº 366 SANTIAGO RUSIÑOL – CONDE LUMIARES
con el Lema LA MONEDA dotado con 600 € y estandarte
3º PREMI a la Falla nº 87 ARCHIDUQUE CARLOS – CHIVA
con el Lema DESPERTAR A LA FORÇA dotado con 500 € y estandarte
4º PREMI a la Falla nº 47 ALBERIQUE – HEROE ROMEU
con el Lema EL MÉS ENLLÀ dotado con 400 € y estandarte
5º PREMI a la Falla nº 309 NEGRITO, PLAZA DEL
con el Lema LES ANIMAFALLES AL 2516 dotado con 300 € y estandarte
COMPARSA
1º PREMI a la Falla nº 145 DUQUE DE GAETA – PUEBLA DE FARNALS
con el Lema ¡ME VOY A LA FERIA! dotado con 3.500 € y estandarte
2º PREMI a la Falla nº 317 CAMINO NUEVO PICANYA-NICOLAU PRIMITIU
con el Lema VALENCIA AL MAR dotado con 3.000 € y estandarte
3º PREMI a la Falla nº 87 ARCHIDUQUE CARLOS – CHIVA
con el Lema DESPERTAR A LA FORÇA dotado con 2.500 € y estandarte
4º PREMI a la Falla nº 158 ALBACETE – MARVA
con el Lema ¿ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS? dotado con 2.000 € y estandarte
5º PREMI a la Falla nº 17 QUART-PALOMAR
con el Lema VALENCIANS PEL MÓN dotado con 1.500 € y estandarte
6º PREMI a la Falla nº 366 SANTIAGO RUSIÑOL – CONDE LUMIARES
con el Lema LA MONEDA dotado con 1.000 € y estandarte
7º PREMI a la Falla nº 47 ALBERIQUE – HEROE ROMEU
con el Lema EL MÉS ENLLÀ dotado con 1.000 € y estandarte
8º PREMI a la Falla nº 202 HUMANISTA MARINER-MANUEL SIMO
con el Lema CONTES I TITELLES dotado con 1.000 € y estandarte
9º PREMI a la Falla nº 310 DR. GIL Y MORTE – DR. VILA BARBERA
con el Lema LA VIDA ES UNA FIRA dotado con 1.000 € y estandarte
10º PREMI a la Falla nº 309 NEGRITO, PLAZA DEL
con el Lema LES ANIMAFALLES AL 2516 dotado con 1.000 € y estandarte
i  perquè així conste, s’estén la present Acta que firmen els components del Jurat en prova de conformitat amb quant antecedix, en el lloc i data dalt indicats.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.