MMVTA_Hortanoticies_concienciacio¦ün_728x90px

Sarrià avanza que incorporarà una carta cromàtica perquè els edificis recuperen els colors històrics

València Noticies | Redacció.- El consell d’Administració de AUMSA ha aprovat el plec de condicions per a l’adjudicació de la redacció d’un únic document refós que contemple els estudis i treballs tècnics consistents en la revisió i adaptació del planejament urbanístic vigent en el Centre Històric de València “Ciutat Vella”. Aquesta redacció és conseqüència d’una moció impulsora de la Junta de Govern Local de l’11 de desembre passat, per a encarregar a l’empresa municipal l’adaptació del planejament de Ciutat Vella, que compta amb un pressupost de 332.028 euros.

L’ordenació urbanística del Centre Històric “Ciutat Vella” es conté bàsicament en els cinc Planes Especials de Protecció i Reforma Interior – PEPRI- (Carmen; Seu-Xerea; Velluters; Universitat-Sant Francesc i Mercat), aprovats entre els anys 1991 i 1993 i que integren els sis barris del Districte 1.

Edificios del centro histórico de Valencia.
image-348045

Tal com ha recordat Sarrià, responsable de la planificació i desenvolupament urbà en la ciutat, el PGOU de 1988 deixava com a planejament diferit la Ciutat Vella, per a desenvolupar a través de PEPRI. “El primer d’ells, el del Carmen, es va aprovar a principis de 1991 amb govern socialista i es va iniciar el treball dels altres que es van ser aprovant entre els anys 1992 i 1993”.

Equest planejament ha patit nombroses modificacions puntuals tant en l’ordenació com en la gestió i en la normativa patrimonial. De la mateixa manera, actualment es tramiten quatre Planes Especials de Protecció d’Entorns de Béns d’Interès Cultural (PEP-EBIC).

“Tot açò- ha assenyalat Sarrià- fa convenient que s’unifique la documentació, revisant el planejament en els espais que procedisca, per a adaptar-ho a més als canvis legislatius tant en matèria urbanística com a patrimonial que s’han produït des de llavors”.

Es tracta, segons ha assenyalat el regidor, de “facilitar la consulta del planejament amb un únic catàleg de tots els edificis, amb els diferents nivells de protecció i incorporant el catàleg de béns estructurals amb els Béns de Rellevància Local i Béns d’Interès Cultural aprovat recentment, però a més d’incorporar una Carta Cromàtica per a recuperar els colors històrics dels edificis de Ciutat Vella”.

La Direcció general de Patrimoni Cultural de la Consellería de Cultura i la Direcció territorial d’Urbanisme de la Consellería d’Infraestructures, Territori i Medi ambient han plantejat també la necessitat de refondre, revisar i adaptar tot aquest planejament en un únic document.

S’exigeix en el Plec de Condicions solvència tècnica i professional en l’equip a triar, on haurà d’haver-hi almenys un arquitecte superior especialista en patrimoni

Vicent Sarrià, concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda.
image-348046
El termini per a la presentació i la documentació no podrà superar els 12 mesos. D’aquesta manera, ha comentat Sariá, aquest document hauria de quedar aprovat definitivament en aquesta Corporació.

Urbanització PAI entrada Sant Pau de Malilla

D’altra banda, la mercantil BECSA SAU ha resultat ser l’oferta millor valorada i per tant l’adjudicatària per a completar les obres d’urbanització del PAI Entrada Sant Pau de Malilla per un import de 212.440.- euros més IVA. A més, ha introduït millores en la urbanització incloent diferents jocs infantils.

D’altra banda, després del procés de licitació de l’edifici de 3 habitatges i sota comercial del carrer Recaredo 26 per import de 584.917 euros, i al no haver-se presentat cap oferta, s’ha declarat desert. Ara, tal com ha manifestat Sarrià, l’empresa municipal AUMSA valorarà posar en lloguer aquests habitatges i el baix comercial.

Quant a l’edifici de la Plaça Lope de Vega nº 8, s’ha adjudicat el baix comercial per un import de 207.170 euros, (va eixir a licitació per 80.708 euros).No obstant açò per als tres habitatges de l’edifici, l’oferta econòmica rebuda per a cada habitatge ha sigut de 112.000 euros, quan el seu preu de licitació era de 160.125 euros, per la qual cosa no s’han adjudicat.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.