UPV exigeix que es publiquen els “sobresous” i despeses en dietes i transport de diputats i diputades

IMG_7118-2-590x477
image-326871
La diputada Raquel Pérez espera que es cree una taula de treball per a consensuar les al·legacions en transparència i no es quede aquesta iniciativa en una mera declaració d’intencions.

La passada setmana l’àrea de Bon Govern de la Diputació d’Alacant va obrir un procés d’informació pública per a que la ciutadania realitze les seues aportacions a la nova Ordenança de Transparència i Accés a la Informació, sent la primera de les normes que està sent sotmesa a este procediment d’al·legacions. Des de la formació d’esquerres recolzem la iniciativa i hem sigut uns dels primers en presentar les nostres propostes. Confiem en que després de la finalització del termini s’obriga un diàleg i es puguen consensuar les màximes propostes possibles.

En les al·legacions sol·liciten que s’incorpore un article a l’ordenança on es done publicitat als plens ordinaris facilitant el seu accés mitjançant Internet, transmetent la sessió o donant accés a la vídeo-acta gravada una vegada celebrada la mateixa. Així com que tots els assistents puguen realitzar la gravació de les sessions pels seus propis mitjans, respectant el funcionament ordinari de la sessió.

També han incidit en dotar de transparència i difusió pública de les despeses en dietes, telefonia i desplaçaments realitzats pels càrrecs públics en el desenvolupament de les seues funcions, de la mateixa manera han manifestat que s’especifiquen explícitament les indemnitzacions –“sobresous”– dels diputats i diputades per assistència a les sessions dels organismes autònoms, consorcis o mancomunitats, clàusules que no estaven arreplegades en l’ordenança. Com tampoc, l’obligatorietat de publicar periòdicament les actes de les meses d’adjudicació de contracte a empreses privades.

Las diputada Raquel Pérez considera essencial que es dote de la màxima transparència a la ciutadania en les retribucions, regals i demés despeses de representació dels diputats/es provincials. “La ciutadania està reclamant credibilitat als polítics que gestionen les arques públiques, els bonics discursos són cosa del passat, ens està exigint voluntat política i fets tangibles que demostren que no estem ací per a enriquir-nos personalment sinó amb una vocació desinteressada d’exercir un servei públic”. 

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.