Aprovat el projecte de reparcel·lació de la unitat A4.1 Parc Central que millora l’accessibilitat del parc

València Notícies | Redacció.- La Comissió d’Urbanisme ha emés hui dictamen favorable al projecte de reparcel·lació de la unitat, “Parc Central”, que va presentar la societat València Parc Central al febrer de l’any passat. El projecte definitiu preveu un parc més accessible per als veïns de Malilla i aconseguix una sèrie de dotacions ciutadanes, així com dos parcel·les edificables per al municipi.

Així ho ha explicat hui el regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible, Vicent Sarrià, que ha recordat que el projecte va ser sotmés a informació pública i notificació individualitzada als propietaris als mesos de març i abril de 2016. Durant el període d’informació pública es van formular 25 al·legacions, la major part referides a discrepància en superfícies, disconformitat amb parcel·la adjudicada i disconformitat en valoracions, i sobre els costos de descontaminació, entre altres aspectes. A resultes de tot això, es va modificar el projecte de reparcel·lació per a recollir les al·legacions que es van estimar favorables, i al febrer passat la Societat Parc Central va presentar un nou projecte, les modificacions del qual van ser novament exposades als propietaris perquè estos pogueren novament formular les al·legacions que consideraren pertinents.

Trabajos en el Parque Central.

Finalment, el projecte que ara s’ha dictaminat favorablement estima i desestima algunes de les al·legacions presentades, aprova el projecte de reparcel·lació forçosa i reconeix l’ingrés a favor de l’Ajuntament per les obres executades anticipadament al carrer de les Filipines, que han de ser assumides per tots els propietaris en la reparcel·lació.

Així mateix, el projecte amplia l’àrea reparcel·lable, la qual cosa permetrà efectuar en la zona obres d’urbanització provisionals, per a complementar el parc per a ús de la ciutadania, de manera que en resultarà una zona verda més accessible. La superfície de l’àrea de repartiment és de 133.570,45 metres quadrats, i amb això la ciutat obté les dotacions següents en xarxa primària: 75.409,42 m2 de parcs, i 15.157,36 de xarxa viària; i en xarxa secundària: 9.750,02 m2 de jardins i itineraris de vianants; 4.029,10 de xarxa viària i aparcament; i 7.988,52 per a altres equipaments.

Així mateix, l’Ajuntament obté dos parcel·les edificables, una en el mateix àmbit del Parc, amb una superfície de 1.238,74 m2, i una edificabilitat de 8.686,19 m2 sostre i una altra de 461,96 m2, amb una edificabilitat de 2.823,10 m2 sostre, que dóna al carrer de Bailén.

Registre de solars

També en la sessió de hui, la Comissió d’Urbanisme ha aprovat una sèrie de mesures impulsores del foment de l’edificació i rehabilitació d’immobles a la ciutat de València a través del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar. Tal com ha explicat Sarrià, s’han redefinit i actualitzat els criteris d’inclusió en el registre, de manera que estos puguen ser d’índole territorial o material.

En el cas dels criteris de caràcter territorial, afecta els solars ubicats a les zones CHP1 (Ciutat Vella), CHP2 (Grau Cabanyal), i ENS2 (eixample protegit: Russafa, Grau, Quart, Convent de Jerusalem, Mora…).

Quant als criteris materials, es referixen als solars que tinguen l’origen en demolicions motivades per ruïna imminent, incompliments reiterats d’ordes de neteja i tanca, o que la seua edificació resulte necessària per a facilitar la correcta execució del planejament (com per exemple colls de botella urbanístics, entre altres).

Les mesures aprovades per la Comissió inclouen aquells solars en què haja transcorregut el termini màxim per a edificar de sis anys, així com els immobles catalogats que incomplisquen tres o més ordes de rehabilitació, i als que se’ls haja imposat un mínim de tres multes coercitives, i en què s’acredite un deteriorament de més del 50 % dels elements estructurals o elements comuns. Els solars i edificis inclosos en el registre seran susceptibles d’“expropiació” per part d’una empresa privada per a construir o rehabilitar. Els propietaris, per la seua banda, tindran un termini de tres mesos per a sol·licitar llicència d’obres per a conservar la propietat.

“Amb tot això es pretén potenciar l’existència d’una oferta de vivenda suficient que permeta la contenció de preus, garantir el dret d’accés de la ciutadania –especialment d’aquells col·lectius socials amb menys capacitat econòmica– a una vivenda assequible, digna i adequada; així com acabar amb els espais degradats de la ciutat”, ha afirmat Vicent Sarrià.

Ampliació del Col·legi Alemany

Finalment, la Comissió ha aprovat també iniciar el procés de consulta i informació pública de la modificació puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers de Jaume Roig, Álvaro de Bazán i Alemanya, dirigida a l’ampliació del Col·legi Alemany.

 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.