tirillas-glucometro-freestyle-optium-abbott-diabetes-control-7981-MCO5310475469_112013-O-300×246 (1)