Carlos Galiana presenta el Pla de Convivència de Terrasses ‘En el carrer, com en ta casa’

València Notícies | Redacció.- El regidor d’Espai Públic, Carlos Galiana, ha presentat este matí en roda de premsa el Pla de Convivència de Terrasses “En el carrer, com en ta  casa”, que inclou deu normes bàsiques recollides en l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Domini Públic que han de complir les 3.550 terrasses legalitzades que hi ha en la ciutat. Este decàleg afecta aspectes com les marques verdes, horaris autoritzats, mobiliari, elements dins de l’àrea de la terrassa, orde i neteja, àrees especials, autorització visible i en vigor, soroll i so i compliment de les normes, així com possibilitat de revocació de la llicència quan s’haja apreciat un incompliment greu de l’ordenança. A més, Galiana ha presentat la moció que demà portarà a la Junta de Govern Local “per a limitar les autoritzacions de terrasses en determinades vies públiques de la ciutat”.

Galiana ha informat que el Pla de Convivència de Terrasses “En el carrer com en ta casa”, realitzat pel Servici d’Ocupació del Domini Públic Municipal, “és fruit d’un treball de col·laboració conjunta entre les regidories d’Espai Públic, Control Administratiu i Policia Local, per al qual s’ha pres com a referència l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal de 27 de juny de 2014 i s’ha treballat amb la Federació d’Hostaleria i també amb la Federació d’Associacions de Veïns de cara a obtindre el màxim consens.”Terraza de un bar.

Ha insistit el regidor en el fet que l’ordenació de les terrasses “és un tema que ens preocupa molt tant a l’equip de govern com a la ciutadania, i que estem intentant resoldre”. Per açò, abans d’entrar en el detall sobre els deu punts d’este decàleg de convivència ha recordat el treball realitzat des de l’Ajuntament. Referent a açò, ha assenyalat, quant al marcat de les terrasses, que “les que no estan marcades no vol dir que siguen il·legals. El 2014 es va canviar l’Ordenança de domini públic, per qual cosa totes les terrasses de la ciutat havien de fer una adaptació que incloïa que estigueren pintades”.

Al 2014 es van fer 206 expedients, al 2015 se’n van fer 700 “i en l’actualitat portem 3.300 expedients de terrasses com a pas previ per a fer l’adaptació a la nova ordenança. D’altra banda, com a fruit del treball conjunt amb la Policia Local, es van tramitar 208 expedients sancionadors al 2014; 226 al 2015; 348 al 2016 i en portem tramitats 198 fins al mes de maig de 2017”

Galiana ha qualificat de “molt complicat i complex” el marcat de les terrasses, i assenyalat que modificar l’Ordenança de domini públic “significaria que tenim terrasses ordenades amb normes d’abans de 2014, unes altres amb normes de 2014 a 2017 i unes altres amb normes de 2017 d’ara endavant”. Davant de la complicitat d’eixa modificació ha mostrat el seu convenciment que “si tots compliren escrupolosament amb l’Ordenança, molts dels problemes que tenim els evitaríem”.

Eixe compliment escrupolós passa pels deu punts inclosos en el Pla de Convivència que serà publicitat també a través de 15.000 fullets, en els quals s’explicita l’import de la sanció en cada cas d’incompliment. Estes sancions van de fins a un màxim 750 euros, en el cas que no s’haja marcat la terrassa o en el que no s’arreplegue el mobiliari després de finalitzar l’horari autoritzat, fins a 3.000 euros si s’incomplix eixe horari o no se situen dins de l’àrea autoritzada elements com ara generadors de calor o fred o expositors. També és de 3.000 euros la sanció màxima contemplada per no tindre la corresponent autorització en un lloc visible des de l’exterior. Per no mantindre l’orde i neteja de les instal·lacions la sanció pot arribar a la quantitat de 1.500 euros.

Els dos últims punts d’este Pla/Decàleg de Convivència es referixen al fet que “la Policia és l’encarregada de vetlar pel compliment de les normes d’ocupació de les terrasses, de manera que poden estendre acta o butlletí de denúncia en el cas d’incompliment” i al fet que “l’Ajuntament iniciarà expedient de revocació de llicència quan s’haja apreciat un incompliment greu de l’Ordenança”

Moció

Quant a la moció que demà portarà Galiana perquè l’aprove la Junta de Govern Local, inclou tres punts d’acord, el primer dels quals comporta “no autoritzar noves terrassa d’hostaleria en domini públic, ni ampliacions, modificacions o revisions d’adaptació de les terrasses ja autoritzades que comporten una ampliació de la superfície ocupada en totes aquelles vies públiques incloses en l’àmbit de l’acord de declaració d’una Zona Acústicament Saturada (ZAS) o règim de mesures cautelars.

En un segon punt s’assenyala que en totes aquelles vies públiques que siguen objecte de conversió per a vianants o d’ampliació de de les seues voreres amb posterioritat a l’adopció d’este acord, “no s’autoritzaran noves terrasses d’hostaleria en domini públic, ni ampliacions, modificacions o revisions d’adaptació de les terrasses ja autoritzades que comporten una ocupació que supere un terç de l’amplària total de la vorera o espai per als vianants. A este efecte, en carrers per als vianants l’amplària total que es considerarà serà l’existent des de la façana de l’establiment fins a l’eix transversal del carrer”.

Després de l’aprovació d’esta moció tampoc s’autoritzaran noves terrasses d’hostaleria en domini públic, ni ampliacions, modificacions o revisions d’adaptació de les terrasses ja autoritzades que comporten una ampliació de la superfície ocupada, “en les vies públiques següents: Convent de Santa Clara, Ribera, passeig de Russafa, Martínez Cubells i Mossén Femades. A més, les terrasses ja existents en estes vies públiques, amb autorització vigent o en tràmit en la data d’adopció d’este acord, hauran d’ajustar-se al contingut dels informes emesos per la Policia Local en data 28 de novembre de 2008, 4 de desembre de 2012 i 1 de febrer de 2017 i als informes i estudis especials del Servici d’Ocupació del Domini Públic Municipal”.

 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.