L’Ajuntament inicia el procés de licitació del servici de reparacions del parc mòbil municipal

València Notícies | Redacció.- La Junta de Govern Local ha aprovat l’inici del procés de licitació per contractar la prestació dels servicis de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils adscrits al parc mòbil de l’Ajuntament de València. Estos servicis afecten un total de 109 vehicles, dels quals 81 són turismes i la resta són furgonetes i vehicles industrials.Es la primera vez que se saca esta licitación y afecta a 109 vehículos.

El pressupost base de licitació del lot relacionat amb la mecànica i l’electricitat dels vehicles és de 100.000 euros per any, IVA inclós; el del lot per a la carrosseria i la pintura, de 43.200 euros i el tercer lot, relatiu als neumàtics arriba als 20.000 euros.

Els contractes tindran un termini de vigència de dos anys que pot ser prorrogat de mutu acord per un any més fins a dos vegades. Exclouran totes aquelles operacions en vehicles que estiguen en garantia i les que es realitzen als vehicles respecte a peces en període de garantia.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.