Preguntas de Félix Crespo sobre el “Estudio percepción social patrimonialización de la fiesta fallera”

pere fuset felix crespoPreguntas y Respuestas realizadas en la pasada Comisión de Desarrollo Humano previa al Pleno de mayo.

En relación a uno de los expedientes generados por el Servicio de Cultura Festiva, “Estudio percepción social patrimonialización de la fiesta fallera”, el concejal que suscribe, en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular, formula las siguientes preguntas :

1) ¿En qué va a consistir el estudio?

L’estudi consisteix en una valoració, mitjançant enquesta, de la percepció social que entre el món faller es té de la festa i de la seua dimensió patrimonial, incidint en les diverses àrees i elements de la mateixa, però fent també una completa caracterització sociodemogràfica del col·lectiu faller de la ciutat de València

2) ¿Cuál es la finalidad y objetivos del citado estudio?

La finalitat de l’estudi és completar una visió integral de la festa, junt a un estudi d’impacte turístic, un altre d’impacte econòmic i un altre de caràcter mediambiental, per així poder posar en marxa un Pla Estratègic municipal per a les Falles, especialment arran dels compromisos adquirits institucionalment amb la seua Declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el 30 de novembre de 2016

3) ¿A quién va dirigido este estudio?

A la xarxa associativa fallera, formada per les comissions falleres censades a la ciutat de València .

4) ¿Se van a realizar encuestas? ¿A quiénes?

Una enquesta amb una mostra de 1.100 entrevistes personals presencials amb qüestionari semidirigit, a fallers i falleres de més de 18 anys, seguint un mostreig aleatori representatiu  segons gènere , edat  i  districtes

5) ¿Qué empresa, universidad o colectivo va a realizar el estudio? ¿Por qué importe se va a adjudicar?

L’empresa que el va a realitzar és Invest Group, per un import de 17.550 € més IVA

6) ¿Se ha contratado o en qué fecha se va a contratar?

Ja  s ‘ha efectuat  la  contractació .

7) ¿Cuál va a ser la fecha de su realización?, ¿Cuándo se va a presentar dicho estudio? Félix Crespo Hellín

L’informe del treball s’ha de lliurar abans de l’1 de juliol de 2017. L’estudi es presentarà conjuntament amb la resta d’estudi d’impacte esmentats, quan tots ells estiguen acabats

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

HAZ UN DONATIVO: El periodismo independiente no se paga solo y la publicidad es solo de unos cuantos. Nadie nos dicta qué podemos publicar y qué no. Tampoco lo que tenemos que opinar o investigar. Es nuestro arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.

Te necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo, libre e independiente. Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderlo

Leave a Reply

Your email address will not be published.