Queixa d’uns pares sobre unes llectures recomanades dins del programa docent de l’assignatura de “valencià”

Queixa presentada en el PROP per CCV, de la qual vos deixem foto en el sagell d’entrada i transcripcio completa de la carta.
document 4 Lectura
image-257049

 

Des de l’Associació Círcul Cívic Valencià, nos fem partícips i portaveus de la queixa d’uns pares d’un alumne de 1º d’Educació Secundària Obligatòria, els quals, indignats, pel temor a possibles represàlies, nos han fet aplegar la següent queixa sobre unes llectures recomanades dins del programa docent de l’assignatura de “valencià”.

En concret, uns contes que adjuntem en la image, els quals estan escrits seguint la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el qual no té competència, segons l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, per a regular la normativa llingüística de l’idioma valencià.

D’acort en l’artícul 3 de la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la normativa de l’idioma valencià deurà ajustar-se a la tradició lèxic-gràfica d’este, a partir de les Normes de Castelló, i vist que el vocabulari i lèxic utilisats en esta llectura vulneren qualsevol traça identificadora de la pròpia naturalea de l’idioma valencià, utilisant expressions alienes que la pròpia AVL no recomana com “sortir”,’meva”, “llenyataire”, etc.

Segons que la Llei Orgànica d’Educació (LLOE) que va aprovar el govern d’Espanya (2004-2012) va eliminar els controls d’homologació oficial dels llibres de text, deixant en mans del professorat l’elecció dels mateixos, i a que la recent Llei Orgànica de Millora de la Calitat Educativa (LOMCE) de l’actual govern (des de 2012) no subsana esta badomia.

Segons l’existència d’editorials en les quals dit sector del professorat participa de la redacció dels texts, o s’adherixen directament a l’ideologia de les entitats anteriorment mencionades.

I finalment, segons els informes publicats per entitats cíviques i culturals sobre la manifesta descàrrega ideològica que es produïx en numerosos llibres de text, especialment de l’assignatura de “valencià”

NO S’AJUSTEN a lo dispost en l’artícul,

A tenor de dit informe, el qual presentem a la direcció d’este centre educatiu,IMG_20150921_151517

SOLICITEM

1. La seua posada a disposició i intervenció de la Inspecció Escolar de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Deport, en la finalitat de, en el seu cas, revocar la recomanació del mencionat llibre de text i exigir responsabilitats al professorat encarregat de dita recomanació, en tant en quant l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pel qual es governa, entre atres normes i lleis, l’activitat dels cossos docents públics, considera faltes “molt greus”, entre unes atres, les següents:

L’incompliment del deure respecte a la Constitució i als respectius Estatuts d’Autonomia de les Comunitats Autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla, en l’eixercici de la funció pública.

2. La violació de la imparcialitat, utilisant les facultats atribuïdes per a influir en processos electorals de qualsevol naturalea i àmbit, segons uns principis ètics (art.53), entre els quals trobem:
Els empleats públics respectaran la Constitució i el restant de normes que integren l’ordenament jurídic.
S’abstindran en aquells assunts en els que tinguen un interés personal, aixina com de tota activitat privada o interés que puga supondre un risc de plantejar conflictes d’interessos en el seu lloc públic.
Eixerciran les seues d’atribució segons el principi de dedicació al servici públic abstenint-se no solament de conductes contràries al mateix, sino també de qualsevol unes atres que comprometen la neutralitat en l’eixercici dels servicis públics.

3. La substitució de forma immediata de la llectura recomanada que en el present escrit es denuncia, per qualsevol atra que sí complixca en lo estipulat en la llegislació vigent, d’acort en la Llei Orgànica d’Educació i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

4. La nostra entitat farà el seu oportú seguiment a través dels pares de que dita llectura recomanada és substituïda per una atra que sí complixca en la llegislació vigent i que ajude a la comprensió de l’alumnat.

Atentament,

Círcul Cívic Valencià.
 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.