Vicent Sarrià, ha anunciat 13 milions en inversions per el Cabanyal

vicentsarriaLa rehabilitació i cohesió social són l’objectiu prioritari

El Regidor de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Habitatge, i President del Consell d’Administració de Pla Cabanyal, Vicent Sarrià, ha anunciat que l’Ajuntament ha presentat a la Direcció General d’Habitatge la documentació perquè es delimite l’ “Àrea de Foment de Regeneració i Renovació Urbana Cabanyal-Canyamelar”.

El Reial decret 233/2013 de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de Foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatoria i la regeneració i renovació urbanes contempla, entre altres programes, el de Foment de la Regeneració i Renovació Urbanes, l’objecte de la qual és la realització conjunta d’obres de rehabilitació d’edificis i habitatges, d’urbanització o reurbanització d’espais públics i, si escau, d’edificació en substitució d’edificis demolits dins dels àmbits d’actuació prèviament delimitats.

Tal com estableix el Reial decret citat, amb caràcter previ a l’adopció de l’Acord de la Comissió Bilateral de Seguiment entre el Ministeri de Foment i la Generalitat, l’Ajuntament ha de presentar davant la Direcció general d’Habitatge un plànol de Delimitació de l’àmbit de l’Àrea, una Memòria-programa, una memòria de viabilitat tècnica i una altra de vialidad econòmica, i un Pla de reallotjament temporal i tornada, així com la fitxa de dades identificatives.

L’Ajuntament de València ha emplenat la documentació requerida, que planteja una inversió per a tot l’àmbit del Cabanyal-Canyamelar de 12.795.000 euros, dels quals el Ministeri de Foment aportaria 4.392.750 euros (34,33%); la Generalitat 1.245.000 euros (9,73%); l’Ajuntament de València 2.516.240 euros (19,67%) i els particulars 4.641.000.- euros (36,27%).

Tal com ha manifestat Vicent Sarrià, aquesta Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) substitueix a l’Àrea de Rehabilitació Integral (ARI) declarat en 2004, i té per objecte la rehabilitació i renovació d’immobles possibilitant la posada en valor de l’especial entramat urbanístic i conjunt històric del Cabanyal-Canyamelar, assegurant a més la diversitat social ja existent.

“La rehabilitació de tots els barris de València és fonamental per al Govern Municipal, començant pel Cabanyal-Canyamelar, degradat conscientment per l’anterior govern local. Per això, esta inversió suposarà a més una important reactivació econòmica i generació d’ocupació”, ha assenyalat Sarrià, per a qui “el procés de rehabilitació és imparable i està retornant la il•lusió a tot un barri després de tants anys de sofriment i degradació”.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

HAZ UN DONATIVO: El periodismo independiente no se paga solo y la publicidad es solo de unos cuantos. Nadie nos dicta qué podemos publicar y qué no. Tampoco lo que tenemos que opinar o investigar. Es nuestro arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.

Te necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo, libre e independiente. Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderlo

Leave a Reply

Your email address will not be published.