Castelló aprova una baixada del 5% en el tipus de l’IBI i aplica criteris de progressivitat fiscal

junta-de-gobiernoL’equip de govern es compromet a sol·licitar una nova revisió cadastral en 2017 i a crear el Consell Municipal d’Inspecció

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat avui la revisió de les ordenances fiscals per a 2017 plantejada pels grups municipals de PSPV-PSOE, Compromís i Castelló en Moviment, integrants del “Pacte del Grau”. Per a realitzar aquesta revisió es va constituir abans de l’estiu un grup de treball integrat pels cinc grups municipals en el qual s’han anat aportant diferents propostes fins a arribar a la revisió aprovada.

El regidor de Gestió Municipal, Antonio Lorenzo, ha explicat que la principal mesura és la reducció del gravamen de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a les famílies en un 5%, passant així del 0,7875% al 0,7475%, “la qual cosa compensa, en cert grau, l’increment que any rere any pateix aquest impost com a conseqüència de la revisió cadastral sol·licitada pel PP”.

També s’inclou la baixada del tipus de gravamen de rústica en un 25%, de l’1,07 al 0,80%. Una altra modificació plantejada és l’increment del tipus de l’IBI fins al 0,85 per al 5% dels immobles d’ús no residencial amb valors cadastrals més alts. Finalment, també s’augmenta el tipus de gravamen que ha de pagar el port en un 5,4% passant del 0,8538% al 0,90%.

La revisió incorpora una modificació de les bonificacions fiscals a les famílies nombroses, que tindrà un caràcter més progressiu, en contemplar-se tant el valor cadastral de l’immoble com la renda familiar. D’aquesta forma, en funció dels ingressos de la família hi haurà cinc trams de bonificació entre el 12 i el 60%; i en funció del valor cadastral de l’immoble hi haurà altres quatre trams de bonificacions que oscil·laran entre el 12 i el 30%. De manera que la bonificació màxima que podrà tenir una família en l’IBI es mantindrà en un 90%. En el cas de les famílies nombroses amb algun membre en situació de dependència s’establirà el màxim de bonificació per renda, independentment del valor cadastral de l’habitatge objecte de la bonificació.

Bonificacions per a activitat cultural i social

Pel que fa a l’IBI s’ha aprovat una bonificació del 30% per als immobles l’activitat declarada dels quals estiga relacionada amb la cultura, com una forma de compensar l’elevat IVA cultural establit pel Govern del PP. Es beneficiaran les galeries d’art, llibreries, sales de cinema, teatres, sales de concerts i immobles destinats a la producció i representació cultural.

També una bonificació del 30% en l’IBI als immobles destinats a ús social (cessió gratuïta o lloguer social a famílies en risc d’exclusió o en procés d’inclusió), després de la certificació de la Regidoria de Benestar Social.

I una bonificació compresa entre un 10 i un 25% a totes les edificacions d’ús residencial en les quals s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol. Aquesta bonificació s’aplicarà els 5 anys següents al de la finalització de la seua instal·lació, mantenint el caràcter progressiu atenent al Valor Cadastral de l’immoble.

ICIO i plusvàlues

En el cas de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, amb l’objectiu d’incentivar les obres de reforma d’immobles antics, es planteja la reducció del preu de quasi tots els mòduls adequant-los als preus actuals de mercat.

Quant a l’Impost per l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua), ja que al desembre de 2016 finalitza la bonificació del 40% en els valors cadastrals dels terrenys de naturalesa urbana que va aprovar el Govern Central en 2012, l’ajuntament, per a complir amb el seu compromís de no incrementar la pressió fiscal, ha aprovat nous tipus de gravamen que compensaran aquesta supressió.

Taxa de recollida de residus sòlids

La taxa de recollida de residus sòlids urbans contempla un lleuger increment mitjà que compensa en part la pujada en el cost del servei i que prendrà com a referència el valor cadastral dels immobles. D’aquesta forma 35.000 habitatges amb un valor cadastral més baix no veuran incrementat el rebut de la brossa; les 35.000 amb majors valors cadastrals tindran una pujada en el seu rebut en 9,2 euros, i a les 17.500 habitatges restants, amb valors mitjans, els pujarà 4,61 euros el rebut.

També es contempla la creació d’un epígraf diferenciat per a les famílies en situació d’exclusió social, així només pagaran el 20% de la quota que haurien de pagar tenint en compte el valor cadastral del seu habitatge. Per exemple, una família en risc d’exclusió social pagaria 18,42 euros a l’any enfront dels 92,10 euros de taxa normal.

En el cas de les famílies nombroses també existeix una bonificació del 15% de la taxa de residus a aquells habitatges beneficiaris d’un 60% o més de bonificació per família nombrosa en l’IBI.

Revisió cadastral

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha mostrat la seua satisfacció per aquesta revisió fiscal i ha agraït la labor dels grups polítics i els funcionaris de la casa. Marco ha explicat que “amb aquest tipus de mesures avancem en un doble objectiu: reduir progressivament la càrrega fiscal a tota la ciutadania i aconseguir que paguen menys els que menys tenen i més els més afavorits econòmicament”.

L’alcaldessa també ha anunciat que al marge de les ordenances fiscals, el Govern Local es compromet a sol·licitar a la Gerència del Cadastre una nova ponència cadastral en 2017 per a ajustar els valors dels immobles a la realitat del mercat actual.

Finalment ha avançat la imminent creació del Consell Municipal d’Inspecció per a impulsar la lluita contra el frau tributari de manera que puguem detectar els nínxols de frau i actuar en conseqüència. “Perquè si aconseguim que paguen tots aquells que ha de pagar, tots pagarem menys” ha afirmat Marco.


 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.