El regidor d’Hisenda presentarà al Ple una moció referida a la sentència del Tribunal constitucional sobre l’mpost de plusvàlues

València Notícies | Redacció.- El regidor d’Hisenda, Ramón Vilar, presentarà al pròxim Ple una moció referida a la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. El regidor ha anunciat que presentarà en nom del govern municipal una moció referida a la Sentència de data 11/05/2017, en la qual si bé queda clara l’anul·lació de la plusvàlua quan no es produïsca increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, també queda molt clar que la pròpia sentència insta al legislador a reformar el règim legal del tribut. “Anem a demanar que amb caràcter immediat i urgent per part del govern d’Espanya, es realitze la iniciativa legislativa necessària a la qual urgeix la pròpia sentència”.Ramón Vilar

El regidor ha assegurat que, d’altra banda, s’han cursat les instruccions pertinents al personal del servei de Gestió Tributària Integral en les quals s’ordena congelar aquelles autoliquidacions en les quals els interessats declaren minoració del valor indicant-los als interessats:

Així mateix, se’ls indicarà que, tal com diu la sentència del Tribunal Constitucional, quan el legislador es pronuncie respecte a “la forma de determinar l’existència o no d’un increment susceptible de ser sotmès a tributació”, l’Ajuntament continuarà la gestió de la seua sol·licitud i li requerirà la documentació corresponent.

Quant a la possible pèrdua per l’Ajuntament de València per esta sentència, segons el regidor, al no haver-se produït revisió cadastral en la ciutat des de 1997, no van a ser excessivament quantioses ni alarmants, quant a hipotètiques devolucions, si ben els al voltant de 4 milions d’euros que estimem, suposen un minvament important dels ingressos. La Inspecció de Tributs manté fins al dia de hui  congelats 290 expedients (alguns d’ells dels mateixos interessats).

Per al regidor, el servici de Gestió Tributària Integral està perfectament dotat, i de fet, estan ja atenent quantes consultes i peticions li són formulades.

D’altra banda, Ramón Vilar insisteix que ”els Ajuntaments hem estat aplicant amb rigor la Llei d’Hisendes Locals i liquidant segons el marc legal establert, amb la qual cosa exigirem del govern el reintegrament a les arques municipals de qualsevol quantitat que s’haja de retornar als ciutadans, de la mateixa manera que també exigirem que en tant que no es resolga legislativament la situació, els possibles minvaments en els ingressos “no comptabilitzen” en les normes d’estabilitat pressupostària.

El regidor va més enllà i manifesta que, arreplegant el sentir de la Comissió d’Hisenda de la FEMP, hi ha una petició “unànime” que s’aborde amb “profunditat” quins van a ser “les conseqüències de futur d’esta sentència”. En eixe sentit, ha apuntat que des dels Ajuntaments “ens hem de plantejar si l’actual impost poguera quedar obsolet per a sol·licitar de l’Estat quin alternatives poden plantejar-se i evitar els dèficits que es produiran per falta d’ingressos en aquest concepte”.

 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.