Els centres que ho desitgen podran fer ús dels horts de Sociópolis i fins i tot tindre’n un de propi

El Consell Agrari Municipal assessorarà als horts escolars i impulsarà la introducció d’una alimentació ecològica, fresca i de proximitat en els menjadors escolars

Les regidores d’Agricultura i Horta, Consol Castillo, i Educació, María Oliver, s’han reunit este matí amb els tècnics del Consella Agrari Municipal per a impulsar la col·laboració d’este organisme municipal amb els horts escolars que disposen alguns centres educatius i per a promoure la introducció d’una alimentació “ecològica, fresca i de proximitat” en els menjadors escolars de València.

L’objectiu d’este segon assumpte abordat en la reunió és establir els camins  per a imbricar l’alimentació, mitjançant la prestació del servei de menjador dels centres escolars, en l’àmbit de l’educació, seguint el model  ja iniciat per alguns centres públics de la ciutat com el Col·legi Pare Català i- en estat més incipient- el col·legi Públic Santa Teresa, amb l’assessorament i suport del Consell Agrari Municipal, la presidenta del qual és Consol Castillo

A eixos criteris ecològics, de frescor i proximitat, s’afegeix també el de justícia social i econòmica, per a promoure el consum en els centres escolars de productes locals i conreats en la nostra horta, front a aquells produïts per les grans corporacions. Els participants en esta reunió han insistit en la necessitat de vincular l’alimentació, i per tant l’agricultura que subsisteix en l’Horta de València , amb l’educació que s’imparteix en els centres públics, i de fer-ho amb criteris de familiarització dels alumnes amb una gastronomia nutritiva i saludable.

HORTS ESCOLARS

En esta reunió s’ha acordat igualment que el Consell Agrari Municipal preste el seu assessorament i el seu suport tècnic i logístic a aquells centres escolars del terme municipal que ja compten amb horts escolars. Paral·lelament, a aquells que no compten amb un hort se’ls ofereix la possibilitat de poder desenvolupar activitats educatives relacionades amb l’agricultura i l’alimentació en algun dels quals ja funcionen en l’àmbit de Sociópolis, en el barri de la Torre, mitjançant visites periòdiques en les quals els alumnes es familiaritzen amb productes, cultius i formes tradicionals de produir-los.

A aquells centres pròxims a Sociópolis se’ls va a oferir, fins i tot, que tinguen allí un hort escolar urbà propi on complementar de forma tan didàctica com a pràctica el seu coneixement de l’agricultura i la producció d’aliments de qualitat.

 

Los centros que lo deseen podrán hacer uso de los huertos de Sociópolis e incluso tener uno  propio.

 EL CONSELL AGRARI MUNICIPAL ASESORARÁ A LOS HUERTOS ESCOLARES E IMPULSARÁ LA INTRODUCCIÓN DE UNA ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA, FRESCA Y DE PROXIMIDAD EN LOS COMEDORES ESCOLARES

Las concejalas de Agricultura y Horta,  Consol Castillo, y Educación, María Oliver, se han reunido esta mañana con los técnicos del Consella Agrari Municipal para impulsar la colaboración de este organismo municipal con los huertos escolares de que disponen algunos centros educativos y para promover la introducción  de una alimentación “ecológica, fresca y de proximidad” en los comedores escolares de Valencia.

 

El objetivo de este segundo asunto abordado en la reunión  es establecer los cauces para imbricar la alimentación, mediante la prestación del servicio de comedor de los centros escolares, en el ámbito de la educación, siguiendo la estela  ya iniciada por algunos centros públicos de la ciudad como el Colegio Padre Català y- en estado más incipiente- el colegio Público Santa Teresa, con el asesoramiento y apoyo del Consell  Agrari Municipal, cuya presidenta es Consol Castillo

 

A esos criterios ecológicos, de frescura y proximidad, se añade también  el de justicia social y económica, para promover el consumo  en los centros escolares de productos locales y cultivados en nuestra huerta, frente a aquellos producidos por las grandes corporaciones. Los participantes en esta reunión han insistido en la necesidad  de vincular la alimentación, y por ende la agricultura  que subsiste en la Huerta de València , con la educación que se imparte en los centros públicos, y de hacerlo  con criterios de familiarización de los alumnos  con una gastronomía nutritiva y saludable.

 

HUERTOS ESCOLARES

 

En esta reunión se ha acordado igualmente que el Consell Agrari Municipal  preste su asesoramiento y su apoyo técnico y logístico a aquellos centros escolares del término municipal que ya cuentan con huertos escolares. Paralelamente, a aquellos que no cuentan con un huerto se les ofrece la posibilidad  de poder desarrollar actividades educativas  relacionadas con la agricultura y la alimentación en alguno de los que ya funcionan en el ámbito de Sociópolis, en el barrio de la Torre., mediante visitas periódicas en las que los alumnos se familiaricen con productos, cultivos y formas tradicionales de producirlos.

 

A aquellos  centros próximos a Sociópolis se les va a ofrecer, incluso,  que tengan allí un huerto escolar  urbano propio  donde complementar de forma tan didáctica como práctica su conocimiento de la agricultura y la producción de alimentos de calidad.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

HAZ UN DONATIVO: El periodismo independiente no se paga solo y la publicidad es solo de unos cuantos. Nadie nos dicta qué podemos publicar y qué no. Tampoco lo que tenemos que opinar o investigar. Es nuestro arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.

Te necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo, libre e independiente. Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderlo

Leave a Reply

Your email address will not be published.