La Generalitat garanteix la mobilitat laboral a les empleades públiques víctimes de violència de gènere

València Notícies | Redacció.- La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i la titular de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat, Gabriela Bravo, han presentat la ‘Guia per a Empleades Públiques Víctimes de la Violència de Gènere’, que arreplega totes les mesures que el Consell posa a la disposició de les dones que formen part de les plantilles públiques en el cas que patisquen els estralls de la violència masclista.

Durant la seua intervenció, la vicepresidenta ha indicat que aquesta guia, “que m’agradaria no haver de presentar”, és “més que un document; és un esforç de l’equip de la Conselleria de Justícia per a protegir a les víctimes i per a facilitar una oportunitat d’escapar d’un possible entorn hostil o perillós per a les dones”. Mónica Oltra y Gabriela Bravo.

La titular d’Igualtat ha recalcat que “la violència de gènere és una agressió a tota la societat i ens interpel·la a totes i tots”.

En aquest sentit, Oltra ha posat l’accent que desenvolupa un dels compromisos “adquirits per aquest Consell, tant en l’Acord del Botànic, com en els diferents seminaris de treball. És una mostra més del treball incessant en tots els eixos de la igualtat, de forma transversal, perquè la igualtat està present en totes les polítiques del Govern valencià”

“En definitiva, un pas més en el camí cap a una societat d’homes i dones lliures i iguals, perquè el nostre objectiu és atendre la violència en totes les seues fases: la prevenció i la promoció de la igualtat i cada dia anar guanyant la batalla”, ha insistit la vicepresidenta, qui ha destacat que “som la primera comunitat autònoma amb mobilitat interadministrativa per a dones víctimes de la violència de gènere”

Oltra ha assenyalat també que aquesta guia, “un recurs útil perquè les nostres empleades públiques tinguen un fàcil accés als drets que tenen per a millorar la seua situació i la de la seua família”, forma part d’un gran pacte contra la violència de gènere i masclista “que està ultimant el Govern valencià i que es presentarà en breu, on hi ha mesurades com aquesta, compromisos concrets per part de les administracions, dels agents econòmics i socials, de l’administració de justícia, de col·legis professionals, organitzacions feministes”.

Es tracta, segons ha assegurat la vicepresidenta, d’un compromís “del conjunt de la societat per a fer possible, o millor, per a fer impossible la violència, les violències masclistes”.

Per la seua banda, la consellera de Justícia i Administració Publica, Gabriela Bravo, ha destacat la necessitat d’aquesta Guia perquè les empleades públiques víctimes de violència de gènere coneguen els seus drets i puguen exercir-los.

Bravo ha subratllat que “és necessària aqueixa difusió, aqueix coneixement i sobretot arbitrar mecanismes el més senzills possibles perquè l’exercici d’aquests drets de les empleades públiques puguen dur-se a terme sense cap tipus de menyscapte per a les víctimes”.

Protocol de mobilitat

La consellera de Justícia ha detallat el contingut del protocol de mobilitat per a les empleades públiques víctimes de violència de gènere. Tant la guia com el protocol són fruit del II Pla d’Igualtat de Dones i Homes de l’Administració de la Generalitat, aprovat pel Consell el 10 de març de 2017, que inclou entre els seus objectius l’atenció a les situacions d’especial protecció referides a la violència de gènere i a l’assetjament sexual per raó de sexe.

Aquest protocol, segons ha explicat Bravo, farà possible que una treballadora pública puga traslladar el seu lloc de treball a una altra localitat i fins i tot a una altra administració quan, com a víctima de violència de gènere, es veja obligada a abandonar el seu lloc de treball habitual per a assegurar la seua protecció o rebre assistència integral.

El trasllat es podrà efectuar una vegada que s’acredite la situació de violència de gènere mitjançant qualsevol resolució judicial o informe de la Físcalía que reconega -encara que solament siga de manera incidental- l’existència d’un acte de violència sobre la dona.

El canvi de lloc de treball no suposarà minvament alguna en la remuneració salarial de la víctima respecte al lloc que ocupava en el seu lloc d’origen.

La Generalitat també reconeix el dret al trasllat laboral a aquelles empleades i empleats públics que tinguen sota la seua pàtria potestat, tutela o acolliment a una menor o a una persona amb discapacitat que tinga la condició de víctima de violència de gènere i aqueixa situació aconselle un canvi de localitat de la residència familiar.

A més, s’han adoptat els mecanismes necessaris per a protegir la intimitat de les afectades, de manera que no transcendisca l’existència d’una fórmula especial de mobilitat o qualsevol altra dada del que es deduïsca la situació de víctima de violència masclista.

L’adscripció al nou lloc de treball de l’emprada víctima de violència de gènere tindrà caràcter provisional i en qualsevol cas es mantindrà la reserva sobre el lloc de treball del que fóra titular amb destinació definitiva.

El trasllat per violència de gènere tindrà la consideració de trasllat forçós, per la qual cosa les despeses i indemnitzacions que, si escau, corresponguen a l’empleada pública seran a càrrec de la conselleria o organisme d’origen.

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat interadministrativa, el ple del Consell té previst aquest divendres autoritzar la signatura d’un conveni amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que permetrà que les empleades publiques de qualsevol administració valenciana obligades per un supòsit de violència masclista a canviar de lloc de treball tinguen dret al trasllat a una plaça vacant en qualsevol de les restants administracions signatàries.

La guia de drets

La consellera Gabriela Bravo ha explicat que la ‘Guia per a empleades públiques víctimes de violència de gènere’ reuneix les mesures ja previstes en la normativa vigent en matèria de funció pública dirigides a combatre els efectes de la violència de gènere i millorar en la mesura que siga possible la situació que travessen les empleades públiques que la pateixen.

La seua difusió pretén garantir una millor divulgació d’aquestes disposicions i facilitar l’accés a aquesta informació a totes aquelles empleades públiques al servei de la Generalitat que necessiten ajuda per haver patit algun episodi de violència masclista.

La guia arreplega totes aquelles disposicions en matèria de situació administrativa, jornada i horari laboral i situació jurídica que pretenen facilitar almenys la difícil posició en la qual es troben les empleades públiques que es veuen afectades per la violència masclista, als qui les obligacions laborals provoquen conseqüències negatives que poden pal·liar-se mitjançant mesures concretes de mobilitat, flexibilitat o adaptacions de la jornada laboral.

Tant la guia de drets de les empleades públiques víctimes de violència de gènere com el protocol de mobilitat es podran consultar en la web de la Conselleria de Justícia

 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.