Mercedes Berenguer atén les propostes dels professors de Formació Professional Adaptada

La diputada de Benestar Social i Educació, Mercedes Berenguer, ha visitat els centres que la Diputació de València té en el Complex Educatiu de la Misericòrdia.

Tant el Centre de Formació Professional Adaptada (FPA) com el Centre Ocupacional són dues unitats que la institució provincial ha mantingut al llarg dels anys adaptant-se als canvis legislatius en matèria d'ensenyament, en el primer cas, i al perfil dels usuaris, en el segon.

En el Centre de Formació Professional Adaptada, Berenguer ha tingut una reunió de treball amb el claustre de professors per a atendre les necessitats que es presenten per a aquest curs.

En les aules de FPA s'imparteixen cursos per a Auxiliars de Perruqueria, Operacions Auxiliars de fabricació Mecànica, Treballs de Fusteria i Moble, Operacions Bàsiques de Pastisseria i Operacions Bàsiques de Cuina i incorpora un ampli currículum que inclou coneixements de tecnologia general, maneig de noves tecnologies de la informació, espanyol per a estrangers, atenció a alumnes amb necessitats educatives especials i altres activitats educatives complementàries.

El perfil d'alumne que accedeix al centre és molt heterogeni quant a la seua procedència soci-cultural i quant al seu nivell curricular després d'una incorporació tardana al sistema educatiu espanyol, amb baix nivell formatiu i/o de comprensió lingüística, situació soci-econòmica familiar, necessitats educatives especials, etc. el que els fa especialment vulnerables a l'exclusió soci-laboral.

Després de la sessió de treball amb els professors de la FPA, Merenguer ha visitat el Centre Ocupacional, també propietat de la Diputació de València, que atén en l'actualitat a cinquanta usuaris amb una mitjana d'edat alta i que han assistit als seus tallers ocupacionals diaris des de fa anys.

Leave a Reply

Your email address will not be published.