Cabanes convoca el XXIV Concurs de Cartells Anunciadors de la 511 Edició de la Fira de Sant Andreu

cartell fira 2017-001L’ajuntament de Cabanes, ha convocat el XXIV Concurs de Cartells anunciadors de la Fira de Sant Andreu, que enguany celebra la 511 edició.

Segons ha explicat el regidor de Cultura, Carles Mulet, des d’avui i fins al 26 de setembre de 2018, es poden presentar els originals, les bases ja estan disponibles en la web de l’ajuntament ” tots els anys es presenten desenes de propostes, tant d’autors locals com de dissenyadors de tot el territori de l’Estat, l’alt nivell no ha de desanimar a la gent a participar, ja que moltes vegades l’originalitat supera amb escreix la tècnica.”

BASES REGULADORES DEL XXIV CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LA 511 EDICION DE LA FIRA DE SANT ANDREU.-CABANES

1.- OBJECTE L’objecte de les presents bases és regular les normes que han de regir per a la presentació i concessió del cartell anunciador la 511 Edició de la Fira de Sant Andreu 2018.

2.- CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS

A.- L’objecte del concurs és la realització d’un cartell el tema del qual estiga relacionat amb la Fira de Sant Andreu, devent figurar en el cartell anunciador el següent:

511 EDICIÓ DE LA FIRA DE SANT ANDREU.- CABANES

Dies 30 DE NOVEMBRE , 1 i 2 DESEMBRE DE 2018.

B.- Els cartells seran de lliure procediment, confeccionats amb material susceptible de la seua reproducció tipogràfica.

C.- Podran participar totes les persones que ho desitgen, podent presentar com a màxim dos cartells per participant, amb l’única condició que siguen treballs originals, inèdits i no suposen en tot o en part del treball una còpia, plagi, recreació o variació d’obres publicades pròpies o d’altres artistes, així com de fotografies, cartells, pintures, etc., publicats en qualsevol forma.

D.- Els originals quedaran en propietat d’aquest Ajuntament, podent fer ús d’ells per a la seua reproducció i utilització posterior, sense que l’autor puga exigir compensació alguna per açò.

3.- TERMINI DE PRESENTACIÓ. Les persones interessades a participar en el concurs hauran de presentar els seus treballs originals en sobre tancat, en les dependències municipals en horari d’oficina de 9 a 14 hores. El termini començarà des de la publicació de l’anunci en el tauló d’edictes i finalitzarà el dia 26 de setembre de 2018 .

4.- OBLIGACIONS DE LA PERSONA GUANYADORA DEL Concurs; es compromet a dissenyar el format del programa oficial d’actes i el format de la tanca publicitària que editarà l’Ajuntament de Cabanes.

5.- QUANTIA DEL PREMI.

Es concedirà un únic premi, consistent en 300 euros.

6.- ORGANO DE SELECCION. Es crearà una Comissió per a la selecció del cartell anunciador de la Fira de Sant Andreu, la qual elevarà la proposta de concessió del premi a l’Alcaldia a fi que per l’Alcaldia s’atorgue el premi.

– La comissió es constituirà el dia 28 de setembre de 2018 i estarà formada per l’Alcaldessa-Presidenta, La Regidor de Festes, El Regidor de Cultura, Tradicions, Patrimoni i Fires i dos funcionaris de l’Ajuntament.

7.- CONCESSIÓ DEL PREMI. L’Alcaldia, a la vista de la proposta de la Comissió de selecció del cartell, acordarà la concessió del premi al participant que haja presentat el cartell guanyador
 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.