Cap membre del govern valencià podrà representar la Generalitat en els actes religiosos

XPuig_Manifiesto
image-247276
Els alts càrrecs del govern valencià “no estaran obligats en cap cas” pel fet de ser-ho a participar en actes religiosos i la seva assistència a aquests actes serà, per regla general, a títol individual i en l’exercici del dret de llibertat religiosa. Així ho reflecteix l’esborrany del Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana, elaborat per la conselleria de Transparència, que actualment està en període d’exposició pública i al qual poden presentar-se al·legacions fins al 10 de novembre.

El futur decret, que serà aplicable també als membres de les juntes de govern dels ajuntaments que s’hi adhereixin voluntàriament, assenyala que les institucions, corporativament, “s’han d’abstenir” de participar en les presidències d’actes religiosos. L’excepció a aquest últim punt és que es tracti d’actes que “per raons històricament consolidades tinguin un valor cultural assumit per la comunitat que transcendeixi el seu origen religiós”.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

Leave a Reply

Your email address will not be published.