Castelló obri consulta ciutadana sobre la regulació de les tanques publicitàries en via pública

rafa simo_reunio tanques publicitaries 3La nova ordenança protegirà el casc històric de la instal·lació de cartells i monopostes i limitarà la ubicació en sòl no urbanitzable

L’Ajuntament de Castelló obri el termini de consulta ciutadana per a l’elaboració d’una nova ordenança municipal que regule la instal·lació d’elements de publicitat visibles des de la via pública. La memòria, sotmesa a consulta per a recaptar les aportacions ciutadanes i de col·lectius, arreplega la voluntat d’aconseguir una major agilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats reals del sector i estableix límits d’emplaçament. Així, es protegeix com a norma general el sòl no urbanitzable i els valors històrics, artístics de paisatge pel que s’impedeix la instal·lació de cartells i monopostes en el casc històric.

El regidor d’Ordenació del Territori, Rafa Simó, ha destacat la voluntat del Govern Municipal de dotar a la ciutat d’una “norma actualitzada, que s’ajuste a la realitat del sector, que ordene de forma eficient i amb criteris tècnics la instal·lació de tanques publicitàries i altres suports i que definisca els emplaçaments permesos i els exempts”.

La nova ordenança substituirà a l’actual, aprovada en 2001, ja que tal com assenyala la memòria ara en procés de consulta “arreplega un disseny d’instal·lació que posat en pràctica no ha donat els seus fruits, tal com pot comprovar-se en observar la realitat existent”. A més, el pas del temps també ha provocat l’aparició de nous suports publicitaris que ara passaran a estar regulats.

Així, es proposa la regulació de cartells publicitaris, monopostes, lones, pintura en mitgeres i incorpora els panells lluminosos. En aquest últim apartat, l’esborrany estableix que es permet la seua ubicació en buits, finestres, aparadors; han de situar-se en planta baixa o *entreplanta; no poden produir molèsties ni enlluernaments; es prohibeixen en immobles catalogats i excepcionalment es permeten fora de de els buits si es demostra la correcta integració en la façana.

Quant a les mitgeres, la superfície màxima de l’anunci serà del 50% de la mitgera excepte en el casc històric, on es permet fins a un 25%. Quant a les lones, es permeten l’ocupació total de la façana *cuncado reproduïsca la façana de l’edifici o la d’un edifici emblemàtic. Per als *monopostes es preveu una altura màxima de 15 metres i es limita a una instal·lació per parcel·la en cas de situar-se en sòl no urbanitzable.

La proposta de partida respecte als cartells publicitaris permet dos cartells superposats verticalment amb separació a bogues de 5 metres, sempre que no es produïsquen impactes paisatgístics i s’autoritzen bàsicament quatre cartells per parcel·la amb una separació màxima de 2 metres i en sòl no urbanitzable es prohibeixen agrupacions visuals, amb la instal·lació d’horitzontal de més de tres tanques, respectant una distància mínima de 100 metres lineals.

 

A partir d’ara s’obri el procés pel qual la ciutadania, col·lectius o organitzacions podran aportar les seues opinions, suggeriments i observacions sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. La memòria es pot consultar a la web municipal (www.castello.es).

 

Avaluació d’edificis

 

També s’ha obert el mateix procediment de consulta ciutadana per a l’elaboració de l’ordenança municipal reguladora de l’informe d’avaluació d’edificis, amb la qual garantir el deure conservació que les normes urbanístiques han vingut atribuint als propietaris. A més, es pretén aconseguir el control efectiu del parc d’habitatges amb antiguitat igual o superior a 50 anys, no solament a nivell de conservació sinó també de la seua adequació a la normativa d’accessibilitat i eficiència energètica.

 
 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.