El Consell Tripartit de Relacions Laborals i Negociació constitueix la Mesa Sectorial de la Neteja

El Consell Tripartit de Relacions Laborals i Negociació, òrgan de l’Administració Autonòmica d’assessorament i consulta en matèria de relacions laborals, ocupació i negociació col·lectiva a la Comunitat Valenciana va constituir ahir a la vesprada la Mesa Sectorial de la Neteja de la Comunitat Valenciana.

Per a la directora general de Treball i Benestar Laboral, Cristina Moreno, “amb la creació de la Mesa Sectorial es fa un pas important contra la invisibilitat d’aquest sector ja que, per primera vegada compta amb un espai propi i específic de diàleg per a tractar de les condicions de treball i relacions amb l’administració pública”.

En aquest sentit, ha posat l’accent en la importància de la constitució de la Mesa Sectorial “en un moment en el qual el nou Consell està estudiant la possibilitat d’incloure clàusules socials en la contractació en general”. Moreno ha explicat que per a aquest sector en concret, “és fonamental, ja que hi ha més de 3.000 persones del sector de la neteja treballant en el sector públic i el 90% aproximadament del cost d’aquest tipus de licitacions públiques correspon al cost salarial”.

Moreno ha apuntat que es tracta per tant d’un sector “amb gran dependència del sector públic, al que han afectat de forma molt directa les retallades dels últims anys i en el qual la mà d’obra, formada en la seua pràctica totalitat per dones, ha passat de ser un complement dels ingressos familiars a, moltes vegades, ser l’únic sustente de la família”.

El principal objectiu és, “la cerca de punts d’acord i consens que puguen traslladar-se en clàusules de cara a les pròximes licitació públiques”, tal com ha destacat Moreno. Referent a açò, cal destacar que el compromís de la Mesa Sectorial és elevar en el termini d’un mes al Consell Tripartit les seues principals conclusions.

A través de la Mesa Sectorial, Administració pública, patronal i sindicats treballaran conjuntament en la cerca de solucions per a un sector amb unes condicions especials, en tractar-se d’un sector molt feminitzat i amb unes situacions laborals específiques,

D’altra banda, la directora ha ressaltat que la seua creació “obeeix a la intenció del Consell Tripartit d’exercir plenament les seues funcions i erigir-se com a òrgan d’estudi, anàlisi i propostes de les relacions laborals, a diferència del que venia ocorrent fins a hui que venia funcionant sense objectius, ni control”.

La Mesa Sectorial de la Neteja compta amb la màxima representació dels agents del sector; tres representants de patronals de pimes de les tres províncies de la Comunitat, un de la patronal que agrupa a les grans empreses de neteja, dos representants de CCOO i dos d’UGT.

Consell Tripartit per al Desenvolupament de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva

És l’òrgan de l’Administració Autonòmica d’assessorament i consulta en matèria de relacions laborals, ocupació i negociació col·lectiva a la Comunitat Valenciana. Així mateix és l’òrgan encarregat de solució de les discrepàncies que pogueren sorgir per la falta d’acord en els procediments de inaplicació en les empreses de les condicions de treball previstes en el Conveni Col·lectiu aplicable, conforme a l’establit en l’article 82,3 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Desenvolupa funcions consultives, d’estudi i assessorament o decisòries.

El Consell Tripartit està integrat pel seu president, quatre representants de l’administració del Consell i quatre de les organitzacions sindicals més representatives, tots ells designats per la persona titular de la Conselleria competent en matèria de treball.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

HAZ UN DONATIVO: El periodismo independiente no se paga solo y la publicidad es solo de unos cuantos. Nadie nos dicta qué podemos publicar y qué no. Tampoco lo que tenemos que opinar o investigar. Es nuestro arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.

Te necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo, libre e independiente. Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderlo

Leave a Reply

Your email address will not be published.