El Ple acorda modificar la plantilla municipal per a modernitzar la gestió del personal

València Noticies | Redacció.- El Ple de l’Ajuntament ha recolzat hui la proposta del regidor de Govern Interior, Sergi Campillo, per a modificar la plantilla de l’Ajuntament, de cara a actualitzar determinats llocs de treball a les necessitats actuals de la societat valenciana, davall la premissa d’una gestió més eficaç i moderna.

La modificació suposa, en paraules de Campillo, “un pas avant en la modernització de la gestió del personal d’este Ajuntament”, i permetrà disposar de personal especialitzat en turisme, igualtat, cooperació, riscos laborals, o auditors de gestió, entre altres. Així ho ha explicat el delegat durant el debat d’una proposta que ha sigut recolzada per l’equip de Govern i el Grup Ciutadans, i rebutjada pel Grup Popular.

Sergi Campillo.
image-409037

Sergi Campillo.

El regidor popular Vicente Igual ha criticat la mesura que, ha assegurat, “portarà a la plantilla de l’Ajuntament a la situació de principis dels noranta, i amb una situació jurídica no estabilitzada”. Igual ha assegurat que la gestió de personal “no té ideologia; és mera gestió”, i ha criticat que la modificació incloga la incorporació d’assessors. Este aspecte també ha sigut denunciat pel regidor de Ciutadans Narciso Estellés qui, a pesar de reconéixer les necessitats de la plantilla, ha afirmat que “no és el moment adequat”.

A tot això ha respost el regidor de Govern Interior, Sergi Campillo, amb una defensa de la ideologia en la gestió del personal: “clar que la gestió del personal respon sempre a una ideologia –ha afirmat– i la del PP es fonamentava en el fet de retallar i disminuir la plantilla i en la privatització dels servicis públics”. Campillo ha recordat com, l’any del nou equip al capdavant del Govern Municipal, ja s’han impulsat nombroses iniciatives dirigides a reposar molts llocs perduts de la plantilla, especialment en l’àrea de Seguretat (96 policies i 134 bombers menys només entre 2010 i 2016). I, a més, per primera vegada en 10 anys s’ha realitzat una oferta d’ocupació pública.

“Nosaltres estem recuperant una plantilla adaptada a les necessitats d’este Ajuntament i d’esta ciutat, i encara impulsarem més accions”, ha assegurat el regidor. De fet, Campillo ha agraït a les seccions sindicals la firma, ahir mateix, del preacord del conveni laboral del personal municipal per als pròxims anys, “un acord –ha assegurat– que és el de la recuperació dels drets laborals”.

Preacord unànime del conveni laboral amb els sindicats

 L’Ajuntament de València i totes les organitzacions sindicals de la Mesa conjunta de personal funcionari i laboral (UGT, CSIF, STAS-IV, SPPLB i CCOO) han arribat a un preacord laboral per als més de 4.700 treballadors i treballadores de l’administració. S’aplicarà tan prompte com siga ratificat formalment pel Ple de l’Ajuntament i també pels sindicats en les seues respectives assemblees. La seua vigència s’estendrà fins 2019. El Govern de la Nau el qualifica com “l’acord del canvi i de la recuperació de drets laborals”.

 “L’Acord del Canvi contribuïx a l’objectiu focal d’este govern municipal d’oferir a la ciutadania uns servicis públics amb qualitat, eficàcia, eficiència i amb atenció a les seues demandes. Ho fa amb un esforç constant per millorar l’adaptació de les estructures de l’Ajuntament de València, dels seus mètodes de funcionament, la professionalització dels seus treballadors i treballadores i de la gestió del seu personal com a actiu principal per garantir el dret de la ciutadania a una bona administració”, ha explicat el regidor de Govern Interior, Sergi Campillo.

L’Acord del Canvi proposa actuar fonamentalment en la desprecarització de les condicions laborals dels treballadors i treballadores municipals, l’estabilització i la consolidació, la promoció de la carrera professional, la innovació, la productivitat i la motivació del personal. “Es tracta d’unes condicions innovadores diametralment oposades a la nefasta política de personal duta a terme pels governs successius del Partit Popular en la nostra ciutat, basada en les retallades, els ajustos, les reduccions, les supressions i les extincions”, ha afirmat Campillo.

El text acordat suposa un canvi de paradigma respecte a l’anterior conveni de 2012, “l’única garantia del qual era no acomiadar a cap treballador o treballadora”, ha explicat el regidor.

 La plantilla de l’Ajuntament de València és de 4.713 empleats i empleades (a data d’1 de gener de 2016) i suposa el 9,4 per cent del personal municipal en tot l’àmbit autonòmic. “Volem que este ajuntament siga un referent en tot l’Estat en qüestió de drets laborals i optimització dels servicis públics que oferim a la ciutadania”, ha expressat Campillo.

L’Acord definitiu, que se subscriurà formalment al mes de setembre entre la corporació i les seccions sindicals, es basa entre altres mesures, en l’objectiu de l’increment de la productivitat i la flexibilitat en els temps de treball. Es podran fer 35 hores efectives de treball i les altres 110 hores anuals fins a completar l’horari mitjançant sis vies diferents: un programa d’accions formatives com a formadores i formadors ocasionals interns, un per tutoritzar a nous treballadors i treballadores, un altre de voluntariat pel valencià, un més de grups de millora de processos, procediments, tràmits, actualització de catàleg de procediments o activitats i servicis municipals o altres metodologies, implantació de models de gestió de la qualitat o la millora contínua i un altre d’implantació, seguiment i execució del Pla de Govern, l’obtenció d’avaluacions de l’acompliment i del rendiment positives o la participació en accions formatives del Pla de Formació contínua.

S’incorporen mesures d’especial protecció a les dones embarassades a partir de la setmana 37 o, en cas de gestació múltiple, de la 35. A més a més, s’estableix la duplicació de les ajudes per jubilació anticipada, una nova ajuda per fill o filla del personal de l’Ajuntament per assistir a Escoles Infantils d’Estiu i també la inclusió de la interrupció voluntària de l’embaràs entre els supòsits exceptuats de descomptes per baixa per incapacitat temporal, així com mesures de protecció per a les dones empleades víctimes de violència de gènere.

A més, es crearà un programa pilot per a estudiar la implementació del teletreball en l’administració pública i també s’elaborarà un repertori de funcions i competències de les ocupacions municipals perquè el personal les conega i sàpiga què necessita per desenvolupar-les.

Mesures de transparència en la gestió: pel que fa a la selecció, la mobilitat i la consolidació, l’Acord del Canvi acaba amb l’opacitat en les pràctiques selectives amb unes Bases Generals d’Accés a la Funció Pública que doten tots els processos de totes les garanties de publicitat, capacitat, mèrit i transparència. A més, s’ordena i es racionalitza la mobilitat voluntària del personal municipal i s’encetaran els processos de consolidació d’ocupació temporal.

En el marc de la negociació d’este document, s’ha acordat també establir les bases dels processos de millora d’ocupació dins de la casa i establir les bases dels processos de consolidació, per anar baixant la temporalitat en el treball de l’Ajuntament de València. “Les nefastes polítiques del govern anterior han fet que la temporalitat siga molt alta, amb interins que porten en alguns casos més de 20 anys en l’Ajuntament”, ha destacat Campillo.

D’una altra banda, es preveu la implementació de la carrera professional horitzontal amb l’aprovació d’un reglament de la nova estructura retributiva que facilite la implantació de la mateixa. Es planteja el reconeixement de la carrera horitzontal del personal funcionari pel seu bon treball, experiència i acompliment de funcions que seran avaluades i s’implanten tot un seguit de factors que permeten eixa progressió horitzontal dels treballadors i les treballadores del consistori. L’Acord del Canvi establix la importància de l’avaluació del treball realitzat i del rendiment per poder progressar en la carrera horitzontal i es premiarà econòmicament al personal que s’esforça per millorar el servici públic. De fet, els efectes d’eixa avaluació en el marc de la carrera professional seran factors clau de la modernització municipal.

Pel que respecta a la formació, passa a ser una eina estratègica per a la gestió de les persones. S’incorpora l’elaboració d’un pla de caràcter plurianual amb sis eixos estratègics de formació: hi haurà auditoria anual de les necessitats formatives, s’incorporen agents prescriptors de la formació, es crea la figura del formador intern ocasional, els formadors interns es podran formar per millorar les seues capacitats i s’elaborarà un reglament de formació per regular i aclarir aspectes relacionats amb la formació municipal en el termini màxim d’un any.

L’Ajuntament garantirà la utilització de les llengües oficials de les administracions públiques valencianes alhora que afavorirà el coneixement del valencià per part del seu personal. També afavorirà l’ús de la llengua de signes per atendre a la ciutadania que així ho requerisca. També hi haurà un Codi de Bona Administració amb què es desenvoluparà una política integrada de compromís amb el medi ambient laboral i la sostenibilitat en el lloc de treball, amb mesures contra l’assetjament sexual, laboral, de gènere i psicològic i afavorint la conciliació de la vida familiar i laboral.

A més, l’Ajuntament assumix com a propis els principis de no discriminació i igualtat de tracte amb independència del sexe, l’estat civil, l’edat, l’origen racial o ètnic, la condició social, la religió o les conviccions, les idees polítiques, l’orientació sexual, la identitat de gènere, discapacitats, afiliació o no a sindicats o per llengua.

Finalment, s’elaborarà un Pla d’Ordenació de Recursos Humans com a instrument per a aconseguir l’eficàcia en la prestació de servicis i l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics mitjançant la dimensió adequada dels efectius, la seua distribució millor, la formació, la promoció professional i la seua mobilitat.

Per a finalitzar, el regidor ha assegurat que “este és un conveni revolucionari que canvia de dalt a baix les condicions laborals i la política de personal del nostre Ajuntament. A més, vull agrair la bona disposició de totes les seccions sindicals de la Mesa General de Negociació i a tot el personal de la casa durant tot este temps. Començàrem a negociar des de l’inici del mandat i ha costat perquè és un acord que canvia per complet el model anterior i els grans canvis requerixen temps. Estic convençut que seguirà esta bona predisposició a l’hora de desenvolupar totes les potencialitats del nou acord i esta Corporació sempre estarà al costat dels seus empleats i empleades”.

 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.