Informes tècnics recomanen la retirada del vaixell-pirata de la plaça Espanya de Vinaròs per motius de seguretat

Guillem Alsina: “Hem demanat pressupost per reparar-lo però és inviable perquè costaria més de 10.000 euros”

Informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals de Vinaròs confirmen que s’ha de retirar el vaixell-pirata emplaçat a la zona infantil de la plaça Espanya, en presentar deficiències que el converteixen en una estructura inestable i, per tant, insegura per als nens que la utilitzen. El passat mes de juny, des de la Regidoria d’Obres i Serveis ja es va anunciar la retirada del vaixell per instal·lar, en el seu lloc, jocs infantils adaptats per a xiquets amb problemes de mobilitat. Davant les demandes ciutadanes que sol·licitaven que el vaixell no es retirés o es traslladés a un altre emplaçament, es va encarregar un informe a l’enginyer municipal, per tal de comprovar si era possible seguir utilitzant-lo. L’informe deixa clar que “els efectes del vandalisme, units a la dificultat per realitzar el manteniment, han repercutit en el mal estat general de l’estructura”. Els principals danys se centren en el mal estat de les cordes laterals, de nucli metàl·lic, que es troben sense revestiment i sense tensió en molts punts, la qual cosa podria provocar accidents. D’altra banda, el cos del vaixell mostra molts elements moguts, amb zones en què les juntes entre les fustes no estan ben cargolades, el que provoca que l’estructura no estiga centrada i que les unions entre les parts siguen nul·les o d’escassa resistència . En l’informe, s’al·ludeix també a un informe policial amb data 11/03/14 en el qual ja s’especificava el mal estat dels ancoratges i cablejat de l’estructura.

Davant d’aquesta situació, des de la Regidoria d’Obres i Serveis es sol·licitava un pressupost a l’empresa fabricant del vaixell-pirata per tal de comprovar si la seua reparació resultava viable. Després de determinar que caldria canviar un 90% de l’estructura, des de l’empresa xifren en 9.973 euros el cost del nou material, al que hauria de sumar-se el cost del transport i la reparació. “Considerem que aquesta xifra és inassumible ja que, amb aquest preu, podem tenir tota una zona infantil totalment nova”, explica el regidor d’Obres i Serveis, Guillem Alsina, que recorda que “per a realitzar qualsevol treball de revisió i reparació de parcs infantils s’ha d’encarregar a una empresa autoritzada, per tal de mantenir en regla les homologacions “.

S’espera que abans de final d’any l’estructura puga retirar-se i col·locar el nou gronxador adaptat.

Valencia noticias Noticias de Valencia, Castellón y Alicante Periódico, prensa digital valenciano, Noticies en Valencià, noticias nacionales e internacionales.

HAZ UN DONATIVO: El periodismo independiente no se paga solo y la publicidad es solo de unos cuantos. Nadie nos dicta qué podemos publicar y qué no. Tampoco lo que tenemos que opinar o investigar. Es nuestro arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.

Te necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo, libre e independiente. Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderlo

Leave a Reply

Your email address will not be published.