L’Ajuntament exigix a l’empresa concessionària de la gestió del tanatori municipal la subsanació immediata d’incidències

València Notícies | Redacció.- L’Ajuntament de València ha exigit a l’empresa que gestiona el tanatori i el crematori municipals una solució immediata als problemes detectats en la darrera inspecció municipal. “No sols vetlem pel compliment de totes les condicions del contracte amb l’empresa concessionària  de la gestió d’estos espais sinó que, a més, exigim una resposta urgent a totes les incidències relacionades amb la seguretat de les persones usuàries d’estes instal·lacions”, ha afirmat la regidora delegada de Cementeris, Pilar Soriano.

La regidora ha explicat que l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb l’empresa concessionària i ja s’han pres decisions urgents, com ara tancar al públic l’aparcament. “Sabem que pot generar molèsties per a les persones que acudixen a estes instal·lacions però la seguretat de totes elles és la prioritat màxima per al govern municipal”, ha afirmat Soriano, qui ha destacat que totes les incidències qualificades com a greus o molt greus en l’informe de l’empresa que ha realitzat la inspecció “han d’abordar-se de forma immediata” per part de l’empresa concessionària.Tanatorio municipal.

Algunes instal·lacions han de deixar de prestar servici amb caràcter immediat segons ha exigit l’Ajuntament a l’empresa concessionària, com ara l’aparcament subterrani d’ús públic, que ja està fora de servici, la sala de tanatopraxi, el magatzem en zona sense ús i els magatzems de floristeria en la zona exterior i en part del restaurant atés que en les condicions actuals no es justifica el compliment de la normativa associada a l’activitat exercida. “Entenem que mesures tan dràstiques són necessàries pels riscos que comportaria en cas d’incendi la combinació d’elements de protecció en mal estat”, ha ressaltat Soriano.

D’una altra banda, entre les incidències que requerixen una solució urgent hi ha la posada en marxa dels sistemes de detecció d’incendis i de detecció de monòxid en l’aparcament, així com l’adequació de les emergències en tot l’edifici i la reparació de portes en les caixes d’escales. A més, l’Ajuntament també ha exigit que es dote immediatament d’un sistema de ventilació i sobrepressió a les caixes d’escala, l’adequació d’estructures perquè tinguen la resistència al foc necessària, l’adequació a la normativa vigent dels cables i les connexions elèctriques i d’enllumenat en zones d’accés públic amb risc de contacte elèctric, l’obertura de la porta d’eixida del magatzem de la cafeteria durant les hores de servici, la reparació del tancament de coberta i la instal·lació de línies de vida homologades permanents per als treballs de manteniment, així com la substitució del sistema de control per a permetre que funcionen les instal·lacions.

La inspecció també ha permés detectar tot un seguit d’incidències que es recomana resoldre amb brevetat, com ara: l’oxidació d’armadures en els forjats, la reparació del sòl del vestíbul interior de les sales de vetla, l’adequació de les sales de tanatopraxi i espais vinculats, la construcció de vestíbuls d’independència en l’aparcament de vehicles funeraris, la verificació de la compartimentació de les caixes d’escales, el vestuari del personal de cafeteria, l’adequació del sistema d’enllumenat de l’aparcament i dels locals de taller i magatzem als seus usos, la reparació dels sistemes de climatització, l’adaptació de la temperatura en les sales d’exposició de les vetles, l’adaptació dels lavabos del crematori, la modificació de la xarxa d’evacuació d’aigües per a evitar inundacions, les millores en la impermeabilització de murs del soterrani, les reparacions d’impermeabilització de coberta i el desmuntatge o l’adequació de la presa de reg dels aljubs.

En l’informe de la inspecció també s’enumeren algunes incidències que poden ser rellevants a mig termini, com ara la necessitat de manteniment preventiu dels xapats en zones humides o sanitàries, el segellat de fusteries en la zona d’oficines o les reparacions i la neteja de façanes. També n’hi ha d’altres, poc rellevants, més relatives a qüestions estètiques relatives a l’envelliment o l’ús normal de les instal·lacions.

Va ser en gener de 2013 quan la Junta de Govern Local va acordar autoritzar la cessió de l’explotació a l’empresa actual per part de l’anterior empresa adjudicatària, amb la conseqüent assumpció de tots els drets i obligacions derivats de l’adjudicació inicial.

Algunes de les incidències detectades es deriven de la construcció de l’edifici; unes altres, del temps transcorregut i l’ús normal que se’n fa; altres, per qüestions de disseny i per problemes de manteniment. “L’Ajuntament confia en la celeritat de la resposta de l’empresa concessionària, donat que algunes de les incidències detectades, les més urgents, es corresponen a fallades totals de gestió per manca de renovació o actualització d’equips”, ha explicat la regidora. L’informe conclou que la inversió realitzada en conjunt no es correspon amb l’establida en el pla de negoci presentat al seu dia en la licitació. Així les coses, el pla de negoci plantejava la substitució d’instal·lacions cada 18 anys, que es compliran en 2018. La inversió prevista en l’Estudi Econòmic de la licitació era de 320 milions de pessetes.

A partir de les estimacions indicades, i considerant la simultaneïtat d’activitats en tot el complex, es considera que el termini total en què podrien corregir-se les deficiències esmentades és de vora 24 setmanes.
 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.