L’execució de la sentència de Tabacalera no gravarà les arques públiques

El Ple municipal de 25 de maig de 2017 va acordar per unanimitat encarregar al Servici de Planejament redactar i tramitar un nou instrument de planejament per a l’àmbit afectat. Este instrument, actualment en tramitació, evitarà a l’Ajuntament un desemborsament proper als 45 milions d’euros.

 

0406 Sentenecia Tabacalera (1)En estos moments, una vegada desestimat per sentència del Tribunal Suprem d’1 de febrer de 2017 el recurs de cassació interposat per Immobiliària Guadalmedina, S. A., ésdevé ferma la sentència que declara la nul·litat de la modificació del PGOU de València en l’àmbit conegut com “Tabacalera”, així com del conveni urbanístic previ.

 

La conseqüència immediata és que les edificacions rehabilitades íntegrament o construïdes de nova planta a l’empara de projectes autoritzats sota la vigència de la modificació del PGOU anul·lada, han quedat en situació de fora d’ordenació.

 

D’altra banda, declarat nul el conveni urbanístic en virtut del qual l’Ajuntament de València va adquirir la titularitat de l’actual complex de Tabacalera, i la mercantil Guadalmedina S. A. va adquirir la finca situada en plaça Amèrica, així com l’edificabilitat corresponent a Micer Mascó, resulta que en l’actualitat no existeix títol jurídic que sostinga l’operació ja materialitzada, retornant el complex administratiu de l’Ajuntament a mans privades, la qual cosa obligaria a expropiar-lo per mantenir el seu actual ús.

 

El Ple municipal de 25 de maig de 2017, va considerar necessari tramitar una modificació de planejament que satisfasa els següents objectius:

 

1.- Recuperació de l’ús d’equipament públic administratiu-institucional de l’edifici de l’Antiga Fàbrica de Tabacs.

 

2.- Eliminació de l’edificabilitat privada de la parcel·la amb façana al carrer Micer Mascó que a data d’hui es troba pendent d’edificació, traslladant l’edificabilitat a un altre punt de la ciutat amb valor urbanístic similar, a fi de destinar esta parcel·la a usos dotacionales públics (superfície d’1.790 m² i una edificabilitat neta de 16.110 m² de sostre).

 

3.- Recuperació de l’ús residencial dels edificis construïts en el carrer del Micer Mascó 42 i l’Avinguda Navarro Reverter 17, en honor de la seguretat jurídica i en garantia dels drets dels propietaris dels habitatges, adquirentes de bona fe.

 

4.- Possibilitar la reconstrucció de les naus laterals de l’edifici de l’Antiga Fàbrica de Tabacs amb façana als carrers Naturalista Rafael Cisternes i Naturalista Arévalo Baca.

 

Tot això suposaria un desemborsament per a l’Ajuntament d’al voltant de 45 milions d’euros. Estos objectius es deuen poder aconseguir des de l’òptica de la viabilitat econòmica, de manera que la seva gestió no greu les arques municipals.

 

Per aconseguir estos objectius i sota el prisma de la generació de recursos que permeten a l’Administració la gestió necessària sense desemborsaments econòmics, la modificació de planejament en curs trasllada l’edificabilitat de la parcel·la de Micer Mascó a:

 

-Parcel·la triangular recaiguent als Carrers Penya-Vermella i Riu Escalona:

 

La parcel·la completa disposa d’una superfície de 5.900 m². La Modificació recalifica una superfície d’1.200 m², que en l’actualitat disposa de la qualificació de Sistema Local Educatiu-Cultural (EC), a ús residencial.

 

Donades les condicions exigides per la Consellería d’Educació per als seus centres docents, que requereixen d’unes condicions de forma regulars, esta parcel·la requalificada, per la seua pròpia forma triangular, no és utilitzable per a esta finalitat educativa pública, no suposant per tant perjuí per a l’esmentada dotació escolar, que seguirà podent executar-se.

 

La parcel·la edificable disposarà d’una edificabilitat màxima de 7.405 m²s.

 

-Parcel·la recaiguent al carrer 3 d’abril de 1979.

 

La parcel·la completa disposa d’una superfície de 9.200 m². La modificació preveu recalificar 1.700 m², que passaran de Sistema Local d’Espais Lliures (zona verda), a residencial.

 

La parcel·la edificable privada disposarà d’una edificabilitat màxima de 8.705 m²s.

L’edificabilitat que es requalifica és la mateixa que la que hi havia en la parcel·la original (8705 + 7405 = 16110 m2/sostre), sense cap tipus de benefici afegit. El veïnat seguirà gaudint d’una zona verda de 7.400 m2 en un àrea de la ciutat que, a més, està per sobre dels estàndards dotacionals. De la mateixa manera, en la parcel·la escolar es requalifica la cantonada de la parcel·la triangular, que no compleix amb les exigències de forma regular de la conselleria, per la qual cosa el col·legi es podrà executar igualment a la zona restant amb les condicions exigides per la Conselleria.
 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.