El percentatge de deute municipal per a enguany se situa en el 75,01%

València Notícies | Redacció.- El percentatge de deute per a l’exercici 2017, calculat d’acord amb la legislació vigent, per la projecció entre el deute contractat a 31 de desembre de l’any passat, i els ingressos reals de caràcter corrent liquidats en el pressupost de 2016, és del 75’01%. Així ho ha explicat hui el regidor d’Hisenda, Ramón Vilar, en finalitzar la reunió de la Junta de Govern Local.

Esta ràtio suposa que l’Ajuntament podria sol·licitar permís de la Generalitat per a noves operacions de deute financer, ja que està molt per davall de l’índex del 110% que s’establix com a límit a partir del qual no poden realitzar-se operacions d’endeutament. Tal com ha manifestat el regidor Vilar, “de moment no tenim previst acudir al mercat financer per a noves operacions, però és molt important estar dins dels límits que permetria fer-ho si fóra necessari”.Ello implica que el Ayuntamiento podría solicitar de la Generalitat nuevas operaciones de deuda financiera. (Ayuntamiento de Valencia).

De fet, ha afegit l’edil, el percentatge real en el moment en què se substancie el refinançament de deute de l’EMT estaria per davall del 75%, la qual cosa permet realitzar operacions de deute bancari inclús sense acudir a l’autorització de la Generalitat. “Els percentatges de deute previstos per al 2017 són molt positius, ja que inclús incloent els avals estaríem en un 83%”.

D’altra banda, l’estalvi net de la Corporació és de signe positiu, per un import de 122 milions d’euros, segons el càlcul efectuat a partir dels pressupostos i comptes anuals liquidats de l’exercici 2016 i les anualitats de càrrega financera vigent a la finalització de l’exercici i la seua projecció per a l’exercici 2017, incloent operacions a curt i llarg termini.

Este percentatge de deute, junt amb l’informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària, regles de despeses i sostenibilitat financera a la liquidació del pressupost consolidat de 2016 donen uns resultats econòmica pressupostaris totalment positius. Algunes magnituds rellevants, segons Vilar, són el Romanent de Tresoreria que, una vegada efectuades les “provisions”, queda en un net de 41’5 milions d’euros a partir d’un resultat pressupostari positiu de 76 milions d’euros, el deute viu a tancament, i la liquidació de l’exercici 2016 és de 583’55 milions d’euros.

“Tot això –ha conclòs- tenint en compte que hem realitzat un esforç quant als treballadors i treballadores públiques, tant en concertació i negociació col·lectiva, pel que les despeses de personal estan en el 32’5% del pressupost”.

 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.