Hisenda proposa ampliar els programes en què es poden invertir els superàvits municipals, més enllà de les inversions financerament sostenibles

El-concejal-de-Hacienda-presentará-al-Pleno-una-moción-referida-a-la-sentencia-del-Tribunal-Constitucional-sobre-el-impuesto-de-plusvalías.-Ramón-Vilar. (1)El regidor Ramón Vilar ha destacat l’efecte de la pressió dels ajuntaments en el canvi de criteri del Ministeri d’Hisenda

El regidor Hisenda, Ramón Vilar, ha assenyalat hui la necessitat que, des del Ministeri d’Hisenda, s’allibere de la tutela estatal la possibilitat de destinar els romanents pressupostaris municipals a expropiacions o demolicions que es consideren necessàries per a poder executar qualsevol tipus d’inversió, es considere ésta com a Inversió Financerament Sostenible (IFS) o no.

Així ho ha manifestat hui el regidor després de la publicació en el BOE el passat dia 24 del Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març, que prorroga al 2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles (IFS) i es modifica l’àmbit objectiu d’estes. Vilar ha manifestat la seua satisfacció “almenys parcial”, atés que el text s’arreplega “en part, la qual cosa tantes vegades hem manifestat tant en la FEMP com en el Ple de l’Ajuntament de València: que l’aplicació de romanents i superàvits municipals no té per què estar lligada a l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat, i que era i és possible ampliar el ventall de programes per a la seua aplicació”.

Vilar ha recordat que la convocatòria d’una cimera municipalista per part de la FEMP el passat 27 de febrer va donar lloc a què el Ministre d’Hisenda convocara amb caràcter urgent la vespra (dia 26) al president de la Federació, trobada en què es va aconseguir un preacord sobre diverses qüestions de finançament local. “No sabem què diran ara els qui veien impossible la publicació d’este Reial Decret Llei i defenien que es vincularà a l’aprovació dels Pressupostos”, ha manifestat el regidor.

 

L’edil ha matisat que, “si bé l’esmentat decret no satisfà en la seua totalitat les reivindicacions tant de la FEMP com de les Jornades Municipalistes per un Finançament Just, celebrades els dies 16 i 17 de febrer del 2017, entenem que es tracta d’un vertader avanç, fruit de la pressió organitzada del municipalisme espanyol”.

 

No obstant això, el regidor d’Hisenda ha instat a agilitzar altres compromisos, “que són inajornables”: Vilar s’ha referit a la necessitat que “s’amplie el ventall d’aplicació, en el Pressupost de 2019, dels possibles superàvits i romanents de l’exercici en curs, 2018, a qualsevol expropiació i demolició que siguen necessàries per a executar qualsevol tipus d’inversió, IFS o no”. Vilar també exigix que es consideren Inversions Financerament Sostenibles els plans especials d’ocupació desenvolupats per les corporacions locals, de manera directa o en col·laboració amb altres administracions públiques; així com que s’incloguen com a possibles aplicacions de romanents “les del Capítol II, sempre que no generen obligacions pressupostàries futures i siguen compatibles amb el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i sostenibilitat de deute”.

 

EL CÀLCUL DEL SOSTRE DE GASTO

 

També planteja el regidor que es flexibilitze la metodologia de la regla de despesa i, per tant, del càlcul del sostre de despesa “liberalitzant les imposicions d’aquells ajuntaments el període mitjà de pagament dels quals estiga per davall dels 60 dies, i que complisquen amb el seu programa d’amortització de deute viu, que se situe per davall del 90%”. Així mateix, l’edil insta al Govern d’Espanya “a flexibilitzar i ampliar la taxa de reposició perquè les entitats locals que complisquen amb els esmentats principis puguen aprovar i executar una oferta d’ocupació pública per a recuperar els efectius perduts”.

 

Vilar s’ha referit també a la situació derivada de la declaració d’inconstitucionalitat de part de l’actual legislació d’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (l’Impost de Plusvàlues), i ha urgit novament al Govern de l’Estat tant que “legisle amb caràcter urgent” com que “establisca mecanismes de compensació perquè els Ajuntaments no patisquen minva en la seua recaptació”. Així mateix, ha afegit que “hauran de reintegrar-se als municipis totes les devolucions que pogueren realitzar a particulars per este concepte, i no hauran de ser computables a efectes de càlcul de l’estabilitat pressupostària”.

 

També s’insta al Govern d’Espanya a iniciar la reforma del Règim Fiscal Especial d’Entitats sense Ànim de Lucre i incentius fiscals al Mecenatge, previst en la Llei 49/2002, “de manera que cap activitat lucrativa puga camuflar-se davall este règim, així com a la reforma de qualsevol altra Llei que supose discriminació fiscal”.

 

I, finalment, es planteja la necessitat que l’Executiu central inicie, “de manera immediata, les conversacions i accions per a un nou marc de finançament local, prenent com a base l’informe de la comissió d’experts per a la revisió del model de Finançament Local de juliol del 2017, fruit del Consell de Ministres de 10 de febrer del 2017, en el que es va constituir una comissió mixta de deu experts independents, designats paritàriament pel Govern i la FEMP”. El regidor Ramón Vilar ha assegurat que “esta negociació ha de reiniciar-se immediatament i en paral·lel, però no en contraposició, del finançament autonòmic”.
 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.